23.06.2024

Rody warszawskie

W Klubie Radcy Prawnego im. Tadeusza Ćwiklińskiego przy Placu Konstytucji w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie, tym razem z cyklu „Rody warszawskie”, które prowadził pan Tadeusz Władysław Świątek – znany varsavianista, pedagog, historyk, dziennikarz i publicysta, autor ponad tysiąca artykułów i felietonów dotyczących historii dawnej Warszawy (rodów i zakładów przemysłowych), kilkudziesięciu audycji telewizyjnych i radiowych o tej tematyce, a także ponad 20 książek, m.in. „Rody warszawskie”, „Spacerkiem po Konstancinie”, „Konstancin – śladami ludzi i zabytków”. Okazało się już na wstępie, że interesujące są nie tylko losy znamienitych warszawskich rodów, ale również historia rodziny naszego gościa. Matka pana Tadeusza Eugenia Świątek (1914 – 2000), z domu Rode, córka Heleny z domu Liebelt, była prawnuczką aptekarza królewskiego Augusta III – Karola Fryderyka Rode. Również ojciec pana Tadeusza był znaną postacią o barwnym życiorysie. Urodził się on w 1906 r. i był prawnukiem porucznika Michała Świątka, bohatera walk o Olszynkę Grochowską podczas Powstania Listopadowego, odznaczonego za zasługi na polu bitwy Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari. Był absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego i Studium Politycznego Wolnej Wszechnicy Polskiej. Od 1932 r. radca ds. mniejszości narodowych w Departamencie Politycznym MSW. Dwukrotnie (1937 i 1938) delegat rządu RP na sesje Ligi Narodów w Genewie. Od 1938 r. do wybuchu wojny kierownik referatu ukraińskiego ruchu nielegalnego w Wydziale Bezpieczeństwa MSW. Od połowy 1942 r. do wybuchu Powstania Warszawskiego w Delegaturze Rządu na kraj – kierownik referatu narodowościowego wchodzącego w skład „Tęczówki” (jednej z komórek kontrwywiadu Delegatury). Po powrocie do Warszawy nadal w konspiracyjnej Delegaturze Rządu (Departament Spraw Wewnętrznych), aż do jej samorozwiązania w lipcu 1945 r. W 1948 r. został aresztowany i skazany na 15 lat więzienia. Zwolniony z więzienia po przełomie 1956 r. Z powodu utraty zdrowia zmarł przedwcześnie w 1966 r.

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy