27.05.2024

Zgłoś się! – Międzynarodowy Konkurs Kontraktowy – Bilbao 2020

opublikowano: 2020-02-06 przez: Więckowska Milena

Zapraszamy aplikantów i radców prawnych, którzy nie ukończyli 35. roku życia do udziału w Międzynarodowym Konkursie Kontraktowym w Bilbao. To wydarzenie, podczas którego młodzi prawnicy z samorządów prawniczych zrzeszonych w ramach Federacji Adwokatur Europejskich spotkają się, aby konkurować w symulowanych negocjacjach umów handlowych.

Zadania konkursowe opierają się na wybranych przypadkach umów handlowych, które koncentrują się na warunkach współpracy w ramach branży IT. Uczestnicy będą musieli przeprowadzić między sobą negocjacje takich umów.

Głównym celem konkursu jest budowanie relacji pomiędzy prawnikami z różnych jurysdykcji i wzmocnienie ich umiejętności w ramach międzynarodowej współpracy.

Konkurs składa się z dwóch rund:

 1. Sprawa 1 (pierwszy dzień konkursu)
 2. Sprawa 2 (drugi dzień konkursu)

Uczestnicy będą negocjować kontrakt w oparciu o informacje i wytyczne udzielone każdej z drużyn przed rozpoczęciem negocjacji. Udział w konkursie będzie wymagał przygotowania w oparciu o materiały przesłane przed konkursem.

Główną nagrodą w konkursie będzie zaproszenie na kongres FBE w maju 2020 roku w Paryżu, podczas którego Zarząd FBE wręczy zwycięzcy nagrodę specjalną.

Uwaga!
Konkurs będzie prowadzony w języku angielskim.

Uczestnictwo

 • Uczestnik musi byś aplikantem radcowskim lub radcą prawnym poniżej 35 roku życia, wpisanym na listę OIRP w Warszawie.
 • Uczestnik musi wykazywać się znajomością języka angielskiego (w tym terminologii prawniczej i technicznej) na poziomie bardzo dobrym, pozwalającym na prowadzenie w tym języku negocjacji umowy w branży IT.
 • Uczestnik powinien wykazywać się doświadczeniem lub zainteresowaniami związanymi z prawnymi aspektami rynku IT i negocjacjami umów handlowych.
 • Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać na adres zagraniczna@oirpwarszawa.pl do 16 lutego 2020 roku.
 • Do zgłoszenia należy dołączyć życiorys obejmujący kwalifikacje i doświadczenie naukowe i zawodowe.
 • Zgłoszenie powinno obejmować zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z wyborem uczestników, zgłoszeniem i uczestnictwem w konkursie.
 • W dniach 17-19 lutego zgłoszeni kandydaci zostaną zaproszeni na krótką rozmowę.
 • OIRP w Warszawie zamierza zgłosić udział w konkursie nie więcej niż 2 uczestników i zastrzega możliwość nie zgłoszenia żadnego z kandydatów.
 • OIRP w Warszawie pokrywa koszt transportu i zakwaterowania zgłoszonych przez nią uczestników.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdą Państwo w załączeniu poniżej.

Plik do pobrania:
ICC 2020

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy