19.01.2021

Wyrok NSA ws. wznowienia zawieszone działalności gospodarczej

opublikowano: 2019-03-08 przez: Pusiewicz Weronika

Niepełne dowody nie pozwoliły przyjąć, że wezwanie do skorygowania wniosku zostało doręczone prawidłowo.W 2015 r. minister gospodarki wykreślił przedsiębiorcę z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Obowiązywała wówczas ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, zastąpiona 30 kwietnia 2018 r. ustawą – Prawo przedsiębiorców.

Czytaj dalej.

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy