17.01.2022

WSA: Ponawianie wadliwych zażaleń i skarg to nadużycie prawa

opublikowano: 2018-08-29 przez: Mika Ewelina

Skarżący złożył skargę i domagał się udzielenia mu prawa pomocy w zakresie zwolnienia z kosztów sądowych. Odmówiono mu jednak zwolnienia z uiszczenia wpisu. Od tego czasu minęło już 3 lata, a skarżący stale zaskarża kolejne postanowienia i przedłuża postępowanie w tym przedmiocie. Takie działanie strony to nadużycie jej praw - orzekł WSA w Warszawie.

Czytaj więcej.

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy