21.04.2024

Wpływ pandemii na funkcjonowanie samorządów prawniczych – Modern Bar Association Round Table Meeting

opublikowano: 2021-02-01 przez: Więckowska Milena

W czwartek, 28 stycznia br. odbyło się międzynarodowe spotkanie online z przedstawicielami zagranicznych Izb adwokackich współpracujących z OIRP w Warszawie. Uczestnicy webinaru mieli okazję wymienić się doświadczeniem oraz refleksjami dotyczącymi wpływu pandemii COVID-19 na funkcjonowanie samorządów prawniczych w ich ojczyznach. Inicjatorem spotkania była Komisja Zagraniczna i Praw Człowieka Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Modern Bar Association Conference to wydarzenie, które co roku przyciągało do Warszawy przedstawicieli samorządów prawniczych z całego świata. Podczas konferencji omawiano różne aspekty funkcjonowania izb z takich miast jak: Ankara, Bruksela, Drezno, Frankfurt, Kolonia, Krajowa, Lima, Londyn, Madryt, Mediolan, Marsylia, Nicea, Tibilisi, Sofia.

Niestety z powodu pandemii koronawirusa kolejna edycja MBAC, która miała się odbyć w czerwcu 2020 r., musiała zostać przełożona. Utrzymujący się reżim sanitarny nie pozwalał przewidzieć, kiedy takie spotkanie mogłoby się odbyć. Komisja Zagraniczna i Praw Człowieka przy OIRP w Warszawie zdecydowała się zatem zorganizować specjalny webinar, w którym prawnicy z całego świata mogli podzielić się informacjami o obecnej sytuacji samorządów w poszczególnych krajach.

W wydarzeniu wzięli udział m.in. Matthew Allan (wiceprezes Westminster and Holborn Law Society), Sara Chandler (była prezes  Westminster and Holborn Law Society oraz FBE), Anca Daniela Baciu (członek rady w Izbie adwokackiej w Kluż-Napoka), Dr. Michael Griem (Prezes Izby adwokackiej we Frankfurcie), Hector O. Herrera (Prezes Izby adwokackiej w Meksyku), Erinc Sagkan (Prezes Izby adwokackiej w Ankarze), Alexander Turcan (Wiceprezes Izby adwokackiej w Kiszynowie), Mario Dusi (były przewodniczący Komisji Zagranicznej Izby adwokackiej w Mediolanie) oraz Sylwia Kołodziej (członek Komisji Zagranicznej i Praw Człowieka OIRP w Warszawie). Gospodarzami spotkania byli Dziekan Rady OIRP w Warszawie, dr hab., Monika Całkiewicz, Przewodnicząca Komisji Zagranicznej i Praw Człowieka, Magdalena Bartosiewicz oraz dr Mariusz Maciejewski, członek Rady i wieloletni działacz Komisji Zagranicznej OIRP w Warszawie.

Webinar otworzyła Dziekan Rady Izby Warszawskiej. W swoim powitaniu wyraziła żal z powodu pandemicznych obostrzeń, które uniemożliwiły zorganizowanie konferencji MBAC w tradycyjnej formie. Gorąco podziękowała za przyjęcie zaproszeń i życzyła wszystkim uczestnikom owocnej dyskusji.

Następnie moderatorka wydarzenia, mec. Magdalena Bartosiewicz otworzyła pierwszą część spotkania. Jako pierwsi zabrali głos Matthew Allan i Sara Chandler z Westminster and Holborn Law Society, którzy zdali dokładną relację z sytuacji społeczno-ekonomicznej prawników w Anglii.

Kolejnym panelistą była Anca Daniela Baciu reprezentująca Izbę w Kluzż-Napoka. Rumuńska adwokat mówiła m.in. o wyzwaniach technologicznych przed jakimi stanęli prawnicy w dobie pandemii. Po wybuch pandemii i przedłużającym się lockdownie jasnym stało się, że prawnicy potrzebują stałego rozwijania nowoczesnych technologii wspierających funkcjonowanie instytucji prawnych, szczególnie w czasach pandemii. Ta potrzeba, jak zauważyła, rodzi jednak kolejny wymóg – konieczność  stałego doszkalania prawników pod kątem korzystania z cyfrowych rozwiązań.

Dr Michael Griem reprezentujący frankfurckich adwokatów mówił o sytuacji prawników w Niemczech. Jak widać nasza praca wcale się nie zatrzymała. Pracuję w swoim biurze od rana do wieczora – pod tym kątem niewiele się zmieniło.  We’re still alive. We’re still working – mówił. W swoim wystąpieniu podkreślił, że nie tylko prawnicy, ale całe społeczeństwo niemieckie stara się zminimalizować ryzyko zakażenia bez porzucania dotychczasowych planów i działań. Dlatego, podobnie jak w innych krajach, zauważalne jest, że zdecydowanie mniej ludzi pracuje stacjonarnie, w biurach. Prym wiedzie praca zdalna, co można określić znakiem naszych czasów. Ma to niemały wpływ na rynek pracy. Jak zauważył Dr Griem, niemieccy prawnicy odnotowują obecnie spadek w ilości spraw z zakresu prawa upadłościowego. Dlatego nie powinien dziwić fakt, że adwokaci zza Odry patrzą w przyszłość dość optymistycznie. Tylko 10% z badanych uważa że pandemia będzie miała negatywny wpływ na rynek prawniczy w wieloletniej perspektywie.

Kolejnym panelistą był prezes Meksykańskiej Izby Prawniczej, Hector Herrera. Na wstępie przytoczył statystyki dotyczące zachorowań i umieralności na COVID-19 w Meksyku – W zestawieniu z Polską mamy podobną liczbę i tempo przybywania zakażeń, ale w kwestii zgonów zdecydowanie dominujemy – smutno konstatował.  Herrera zdał sprawozdanie ze zmian jak zaszły w Meksyku podczas pandemii dzieląc je na cztery aspekty – zdrowotne, ekonomiczne, prawne oraz pozostałe sfery życia społecznego.  Prezes meksykańskich adwokatów podzielił się również rozwiązaniami, jakie wprowadził jego samorząd w czasie pandemii. Wśród najważniejszych osiągnięć było zainicjowanie specjalnych działań pro bono poprzez „Mexican Bar Foundation”, wspierającej społeczeństwo w radzeniu sobie ze skutkami pandemii Covid-19.

Prezes Izby adwokackiej w Ankarze, Erinc Sagkan podkreślał, że  pandemia w Turcji odcisnęła szczególne piętno na dwóch płaszczyznach – ekonomicznej i prawnej. Trzymiesięczny lockdown dotknął niemal każdy rodzaj działalności gospodarczej. W najgorszej sytuacji są młodzi przedsiębiorcy i prawnicy, którzy będą potrzebowali od roku do nawet pięciu lat by mogli zrestrukturyzować własny biznes, wyjść z długów i czerpać adekwatne do ich pracy zyski. Koronawirus z oczywistych względów wpłynął także na jakość życia seniorów w Turcji, dlatego adwokaci z Ankary zainicjowali akcję wspierania najstarszych członków samorządu, która trwa po dziś dzień (dostarczanie potrzebnych produktów, monitorowanie stanu zdrowia etc.). Ponieważ lockdown uniemożliwił aplikantom kontynuowanie nauki w tradycyjnym trybie Izba w Ankarze stworzyła specjalną sieć wspierania młodych prawników. Podobnie jak w Izbie warszawskiej wprowadzono szkolenia online, które tureccy adwokaci zamierzają utrzymać i rozwijać, ponieważ perspektywy i udogodnienia jakie za nią idą, są nader obiecujące, także w perspektywie zakończenia pandemii.

Kolejnym gościem webinaru MBART był wiceprezes mołdawskiej Izby w Kiszynowie, adw. Alexander Turcan, nowy członek społeczności Modern Bar. Wśród najważniejszych zmian jakie zaszły w mołdawskim samorządzie adwokatów podczas pandemii koronawirusa, było drastyczne zmniejszenie ilości adwokatów w porównaniu do wcześniejszych lat. Prawnicy przestali przedłużać swoje członkostwo ze względu na składki, które mimo kryzysu nie maleją. Zmiany w Izbie Kiszynowie miały także wymiar legislacyjny –  zmniejszono np. wymagane kworum podczas oficjalnych zjazdów rad samorządów od standardowej większości do 1/3 członków. Z kolei pozytywnymi wiadomościami dla mołdawskich prawników było wycofanie zakazu nawiązywania stosunku pracy adwokatów oraz obniżenie progów podatkowych dla adwokatów. Podczas pandemii wprowadzono również takie udogodnienia jak możliwość korzystania z elektronicznych podpisów w dokumentach sądowych i wysyłania wezwań sądowe drogą mailową.

Mario Dusi, były prezes Komisji zagranicznej Izby mediolańskiej zaczął swoją prezentację od niepokojących statystyk – z 24 tys. adwokatów we Włoszech zostało ich tylko 19 tys. Podobnie jak w Mołdawii Włosi otrzymali także możliwość prowadzenia spraw sądowych online. Analogicznie, w korespondencji sądowej dopuszczono podpisy elektroniczne i zniesiono limity transferowe co do dokumentów jakie włoscy prawnicy mogą przesyłać do sądu. Sama Izba mediolańska także wprowadziła pewne zmiany – uruchomiono darmowe webinary dla wszystkich prawników, bez względu na profesję i specjalizację. Rozwinięto także program patronatu wspierając kancelarie lokalowo i technicznie kancelarie, które kształcą młodych prawników.

Ostatnią panelistką była r. pr. Sylwia Kołodziej, reprezentująca Komisję Zagraniczną i Praw Człowieka przy OIRP w Warszawie.  W wyczerpującej prezentacji przedstawiła uczestnikom webinaru najważniejsze działania Izby warszawskiej zainicjowane w trakcie pandemii COVID-19. Działalność ta wiązała się nie tylko ze wspieraniem członków samorządu radcowskiego i wprowadzaniem nowych technologii na rzecz doskonalenia zawodowego i aplikacji, ale również pomocy reprezentantom służby zdrowia i polskich przedsiębiorców.

Spotkanie zamknęła Pani Dziekan Monika Całkiewicz, dziękując wszystkim za wyczerpujące prezentacje i ciekawą dyskusję w przerwach między panelami. Wyraziła także nadzieję, że kolejne spotkanie pod egidą Modern Bar Association odbędzie się już w tradycyjnej formie – czyli w Warszawie.

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy