30.05.2023

Więcej wiedzy z zakresu medycyny sądowej – porozumienie Izby warszawskiej z WUM

opublikowano: 2023-01-23 przez: Więckowska Milena

18 stycznia 2023 roku Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie oficjalnie nawiązała współpracę z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, która ma na celu m.in. wsparcie działań edukacyjnych z zakresu medycyny sądowej wśród radców prawnych i aplikantów radcowskich oraz popularyzacji wiedzy z zakresu prawa wśród lekarzy i studentów kierunków medycznych.

Porozumienie w imieniu stołecznych radców prawnych podpisali Dziekan Rady OIRP w Warszawie, dr hab. Monika Całkiewicz oraz Wicedziekan Rady, prof. dr hab. Rafał Stankiewicz. Z ramienia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dokument sygnował Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii WUM. Oprócz Dziekana z ramienia Izby warszawskiej w spotkaniu uczestniczyli Przewodniczący Komisji Aplikacji Izby warszawskiej, r. pr. Łukasz Oleksiuk, Kierownik Aplikacji, Agnieszka Borowska-Pura oraz dr Mateusz Woiński. Z kolei stronę Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego reprezentowali dr hab. n. med. Ireneusz Sołtyszewski oraz prof. dr hab. n. med. Paweł Krajewski.

Izba warszawska już wcześniej współpracowała dydaktycznie z WUM, choć w mniej formalnym charakterze – aplikanci radcowscy w ramach zajęć mieli m.in. okazję odwiedzić zakład medycyny sądowej i obserwować pracę medyków.

W ramach podpisanego porozumienia, współpraca między organizacjami będzie dotyczyć w szczególności podejmowania i wspierania wspólnych działań edukacyjnych zmierzających do popularyzacji wiedzy z zakresu medycyny sądowej wśród radców prawnych i aplikantów radcowskich, a także popularyzacji wiedzy z zakresu prawa wśród lekarzy i studentów kierunków medycznych. Ponadto obie strony zobowiązują się wspierać i promować prawidłowe praktyki współpracy prawników z biegłymi z zakresu medycyny sądowej w ramach ich aktywności zawodowej oraz organizowania konferencji, seminariów naukowych i innych wspólnych inicjatyw na rzecz wspierania działań edukacyjnych społeczeństwa.

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy