20.04.2024

Weź udział w międzynarodowej wymianie prawników LAWYEREX

opublikowano: 2019-10-04 przez: Mika Ewelina

Ruszyły zgłoszenia do programu międzynarodowej wymiany prawników LAWYEREX, który będzie miał formę dwutygodniowych staży za granicą realizowanych w krajach partnerskich programu. Program kierowany jest do radców prawnych mających nie więcej niż 7 lat doświadczenia zawodowego i jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie poprzez formularz online do poniedziałku 14.10.2019 r. do godz. 24.00:

https://lawyerex.webankieta.pl/

Rekrutacja ma charakter ciągły - raz przesłane zgłoszenie będzie brane pod uwagę także przy kolejnych turach wymiany w ramach programu LAWYEREX.

Program międzynarodowej wymiany prawników LAWYEREX realizowany jest pomiędzy dziewięcioma krajami Unii Europejskiej, w programie oprócz Polski (Krajowa Izba Radców Prawnych) uczestniczą także samorządy prawnicze z Cypru, Hiszpanii, Grecji, Czech, Słowacji, Rumunii, Włoch oraz Barcelony i Paryża. Na przestrzeni dwóch lat, każde państwo biorące udział w tym projekcie będzie nie tylko wysyłało wyłonionych w drodze rekrutacji prawników na wymiany, ale zobowiąże się także do przyjęcia na wymianę prawników z pozostałych krajów. Program w obecnym kształcie realizowany jest przez dwa lata – w tym czasie odbędą się cztery tury wymian (grudzień 2019 r. – luty 2020 r.; marzec 2020 r. – czerwiec 2020 r.; wrzesień 2020 r. – grudzień 2020 r.; styczeń 2021 r. – kwiecień 2021 r.).

Wymiana trwa dwa tygodnie (14 dni). W przypadku Polski uzgodniono, że w ciągu dwóch lat 10 radców prawnych wyjedzie na wymianę. W sumie na przestrzeni dwóch lat w wymianie weźmie udział 107 prawników z 9 krajów Unii Europejskiej.

Dla kogo przeznaczony jest program międzynarodowej wymiany prawników?

Program ten w Polsce przeznaczony jest dla czynnych radców prawnych mających nie więcej niż siedem lat doświadczenia zawodowego (liczonego od dnia złożenia ślubowania radcowskiego). Związane jest to z faktem, że celem programu jest m.in. wspieranie edukacji i rozwoju zawodowego prawników znajdujących się na początku swojej drogi zawodowej, poszerzanie wiedzy na temat systemów prawnych innych państw oraz nawiązywanie sieci kontaktów międzynarodowych.

Osoby, które wzięły udział w pierwszej edycji programu międzynarodowej wymiany prawników realizowanej w latach 2017-2019 proszone są o nie składanie podań – rejestracja otwarta jest dla radców prawnych, którzy nie uczestniczyli jeszcze w wymianie.

Koszty związane z uczestnictwem

Opłatę za udział w programie w wysokości 350 euro (w przypadku Polski) każdy uczestnik ponosi samodzielnie, może też zostać pokryta przez inny podmiot finansujący np. kancelarię prawną. Opłata ta zostanie przekazana w całości do Europejskiej Fundacji Prawników ELF z siedzibą w Hadze – głównego koordynatora programu LAWEREX współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Z kolei ze środków programu pokrywane są koszty dojazdu na miejsce wymiany (w tym przelotu samolotem czy przejazdu pociągiem), uczestnik otrzymuje też dzienny ryczałt w wysokości 100 euro mający na celu pokrycie wydatków związanych z zakwaterowaniem oraz pobytem w kraju, gdzie odbywa się wymiana. Kwestiami finansowanymi zajmuje się Europejska Fundacja Prawników ELF, uczestnik nie ponosi więc tych kosztów. Językiem wymiany jest co do zasady język angielski, a prawnik przebywający na wymianie współpracuje ze swoim opiekunem merytorycznym.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej KIRP

https://kirp.pl/miedzynarodowa-wymiana-prawnikow-lawyerex-rekrutacja-do-pierwszej-tury-programu/

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy