18.05.2022

We wtorek rząd zajmie się projektem ustawy o SSE

opublikowano: 2014-10-07 przez: Mika Ewelina

Na wtorkowym posiedzeniu rząd zajmie się projektem zmian w ustawie o specjalnych strefach ekonomicznych (SSE). Przewiduje on m.in., że cofnięcie zezwolenia na działalność w strefie będzie skutkowało obowiązkiem zwrotu pomocy otrzymanej przez przedsiębiorcę.

Autorzy projektu potrzebę zmiany uzasadniają tym, że obecne przepisy ustawy nie regulują procedury zwrotu pomocy publicznej udzielanej w strefach i chcą to zmienić.

Tymczasem w czasie spowolnienia gospodarczego wywołanego globalnym kryzysem wiele firm działających w strefach musiało ograniczyć produkcję, a tym samym zatrudnienie. W rezultacie przedsiębiorcy zagrożeni cofnięciem zezwolenia na prowadzenie działalności w SSE występowali o jego wygaszenie, uznając, że uchroni ich to przed koniecznością zwrotu pobranej pomocy publicznej.

„W celu sprawnego odzyskiwania nienależnie pobranej pomocy publicznej konieczne jest uregulowanie procesu jej zwrotu. Zaproponowane przepisy będą jednoznacznie określać procedurę zwrotu oraz uwarunkowania z tym związane, m.in. wydłużą okres przedawnienia roszczeń podatkowych do 10 lat” – wyjaśniono w komunikacie dot. projektu opublikowanym w marcu po tym jak wiosna rząd przyjął założenia projektu.

We wtorek rząd zajmie się też projektem nowelizacji rozporządzenia w sprawie kryteriów, których spełnienie umożliwia objęcie niektórych gruntów specjalną strefą ekonomiczną. Jak informuje resort gospodarki w ocenie skutków tej regulacji, obecne „kryterium stopy bezrobocia” umożliwiające objęcie gruntu prywatnego specjalną strefą ekonomiczną stanowi barierę w uzyskaniu wsparcia na inwestycje o mniejszej skali, podejmowane głównie przez polskie małe i średnie firmy. Rząd w nowelizacji chce złagodzić te kryteria - w powiatach o stopie bezrobocia równej lub niższej średniej krajowej o 20 proc., a w pozostałych o 30 proc.

Rada Ministrów zajmie się również projektem nowelizacji rozporządzania w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych. Ma ono dostosować polskie przepisy dot. udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej do zasad unijnych, a tym samym umożliwić udzielanie regionalnej pomocy inwestycyjnej w latach 2014-2020. (PAP)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy