22.06.2024

Warszawski Kongres FBE zgromadził ponad stu europejskich prawników

opublikowano: 2018-09-26 przez: Mika Ewelina

Od 20 do 22 września w Warszawie gościła ponad setka prawników z całej Europy, reprezentujących izby i organizacje zrzeszone w Federacji Adwokatur Europejskich (Fédération des Barreaux d’Europe – FBE), w tym liczni Dziekani i członkowie władz izb członkowskich FBE. Prawnicy wzięli udział w 52. Kongresie FBE. Wydarzenie organizowała Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie wspólnie z Okręgową Radą Adwokacką w Warszawie.

Współpraca z izbami zrzeszonymi w ramach Federacji Adwokatur Europejskich zawsze była dla nas niezmiernie ważna. Od lat przedstawiciele warszawskiej OIRP biorą udział w kongresach FBE, zabierając głos w ważnych dla wszystkich prawników europejskich kwestiach, nawiązując kontakty z radami różnych izb europejskich, wymieniając doświadczenia. Wreszcie nadszedł czas na zorganizowanie kongresu w Warszawie. W ramach prelekcji i dyskusji omawiano zagadnienia dotyczące istotnej obecnie kwestii, jaką jest prawo do prywatności w erze cyfrowej. W trakcie spotkań komisji natomiast przygotowywano projekty wspólnych przedsięwzięć międzynarodowych. Nie ulega wątpliwości, że całe spotkanie zakończyło się sukcesem – o tegorocznym spotkaniu i współpracy z FBE mówi prof. Monka Całkiewicz, Wicedziekan Rady OIRP w Warszawie, która reprezentowała naszą Izbę podczas całego Kongresu.

Kongres rozpoczęło spotkanie poszczególnych Komisji działających w ramach FBE, podczas którego omówiono istotne sprawy dotyczące zawodów prawniczych, takie jak dostęp do wymiaru sprawiedliwości, prawa człowieka, przyszłość zawodu, nowe technologie, edukacja prawnicza, ubezpieczenia i inne. Członkowie komisji dyskutowali o bieżących problemach oraz przyjmowali plan pracy w okresie między Kongresami.

Drugiego dnia Kongresu odbyła się konferencja, której tematem przewodnim było „Prawo do prywatności w erze cyfrowej”. Temat ten został wybrany przez organizatorów jako niezwykle obecnie ważny i aktualny zarówno w Europie jaki i pozostałych częściach świata.

Konferencję otworzył Przewodniczący FBE – Michele Luccerini, po czym nastąpiło krótkie wystąpienie i powitanie przybyłych gości przez Dziekana OIRP w Warszawie – r.pr. Włodzimierza Chróścika oraz Dziekana ORA w Warszawie – adw. Mikołaja Pietrzaka. Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi: dr Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich, Maciej Bobrowicz – Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych,  Michał Korwek – Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych, Jacek Trela – Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, SSO Beata Morawiec – Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Sędziów „Themis”, prof. Krystian Markiewicz – Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA”, Anna Misiak – Wiceprzewodnicząca Krajowej Rady Doradców Podatkowych, Ewa Serafin – Prezes Rady Notarialnej w Warszawie, Paweł Trojanek – Przewodniczący Zarządu Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz Sławomir Ciemny – Przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej Adwokatury.

Podczas otwarcia konferencji głos zabrał również José de Freitas – Wiceprzewodniczący CCBE. Wszyscy zabierający głos zwrócili uwagę na to, jak istotne w dzisiejszym świecie są zagadnienia będące przedmiotem Konferencji, a w szczególności jak istotne jest niezależne i bezstronne monitorowanie delikatnej równowagi między zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego, a prawem obywateli do prywatności.

Konferencja podzielona była na trzy główne panele tematyczne, które poprzedziło wystąpienie  Rzecznika Praw Obywatelskich Rzeczpospolitej Polskiej, dr Adama Bodnara, który mówił między innymi o kwestiach dotyczących nadzoru nad państwowymi instrumentami monitoringu obywateli, konieczności powołania komisarzy ds. kontroli prywatności oraz wadze zachowania niezależności zawodów zaufania publicznego dla ochrony jednego z praw podstawowych, jakim jest prawo obywateli do prywatności.

Pierwszy panel Konferencji poświęcony był „Europejskim wyzwaniom w ochronie danych osobowych”. Podczas tego panelu, moderowanego przez: Michele Lucheriniego – Przewodniczącego FBE, swoje wystąpienia mieli również: Izabela Konopacka – Członek Rady OIRP we Wrocławiu oraz Członek Komisji Nowych Techonologii FBE, Francesco Tregnaghi – Członek Komisji ds. IT oraz przedstawiciel Izby Adwokackiej w Weronie, Bas Martens – były Dziekan Izby Adwokackiej w Hadze oraz Przewodniczący Komisji FBE ds. przyszłości zawodu, a także Erick Boyadjian – Wice Dziekan Izby Adwokackiej w Tuluzie.

Panel drugi – „Rządy i ograniczenia prywatności” – prowadzony był przez Dominique Attias – byłą Wicedziekan Izby Adwokackiej w Paryżu. Swoje wystąpienia w ramach tego panelu wygłosili Wojciech Wiewiórowski – Zastępca Inspektora Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, Katarzyna Szymielewicz – współzałożyciel i Prezes Fundacji Panoptykon oraz Scarlet Kim – przedstawiciel brytyjskiej organizacji pozarządowej Privacy International.

Ostatni panel – „Korzystanie i nadużycie korzystania z danych osobowych
– horyzontalna ochrona przed naruszeniem prawa do prywatności” – poprowadził Julio Naveira – Przewodniczący Rady Adwokackiej Katalonii. O możliwych nieprawidłowościach mówili również: Olivier Raynaud – Członek Rady Izby Adwokackiej w Marsylii, Carmen Perez-Andujar – doradczyni Hiszpańskiej Rady Adwokackiejoraz dr. Marcin Górski – wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego oraz członka Komisji Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych.

Poszczególne wystąpienia poświęcone były wielu istotnym zagadnieniom związanym z prawem do prywatności, takim jak kwestie związane z efektami wprowadzania RODO w rożnych krajach Europy, wyzwaniom przed którymi stoją reprezentanci zawodów prawniczych w zakresie zabezpieczenia prawa do prywatności i poufności danych w świecie nowoczesnych technologii, warunkom dopuszczalności śledzenia obywateli i gromadzenia o nich danych przez organy i służby państwowe, w szczególności z zastosowaniem nowoczesnych technologii oraz granic, jakie muszą być stawiane w tym zakresie, dopuszczalności „outsourcingu” w zakresie śledzenia obywateli, dopuszczalności i granic profilowania online w kontekście prawa do informacji, a nawet kwestiom dotyczącym przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Uczestnicy wydarzenia mogli również wymienić się doświadczeniami i nawiązać relacje z prawnikami z innych krajów Europy podczas uroczystej gali, która odbyła się drugiego dnia Kongresu, po zakończeniu części konferencyjnej.

Ostatni dzień Kongresu zakończył się Zgromadzeniem Generalnym FBE, podczas którego omawiano sprawy związane z działalnością tej organizacji i wysłuchano sprawozdania z działalności jej poszczególnych komisji. Delegaci izb członkowskich obradujący na Zgromadzeniu tradycyjnie już przyjęli uchwały dotyczące przestrzegania praw człowieka i innych spraw istotnych z punktu widzenia przestrzegania praw podstawowych. Tym razem przyjęto aż osiem rezolucji, dotyczących różnych krajów. Jedna z nich odnosiła się do niezależności sądownictwa w Polsce.

Prof. Monika Całkiewicz zapowiada już kolejne międzynarodowe wydarzenie, które organizować będzie OIRP w Warszawie – Bogatsi o doświadczenia związane z przygotowaniem tego kongresu z niecierpliwością czekamy na kolejne wyzwanie – organizację konferencji World City Bar Leaders w 2019 r.

FBE (Fédération des Barreaux d’Europe, czyli Federacja Adwokatur Europejskich) jest organizacją zrzeszającą ponad 250 izb prawniczych, zarówno lokalnych (regionalnych) jak i krajowych, z krajów należących do Rady Europy. Reprezentuje łącznie ponad 1.000.000 prawników. W FBE zrzeszonych jest wiele stowarzyszeń z Polski, m.in. Krajowa Izba Radców Prawnych, 5 Okręgowych Izb Radców Prawnych, a także 2 Izby Adwokackie.

Fédération des Barreaux d’Europe (FBE) została założona 23 maja 1992 r. w Barcelonie. FBE jest następcą „Conférence des Grands Barreaux d’Europe”. Oficjalna siedziba FBE znajduje się w Strasburgu. Członkostwo FBE jest otwarte dla wszystkich krajowych i lokalnych stowarzyszeń prawników i radców prawnych w ramach Rady Europy.

Rezolucja podjęta przez Walne Zgromadzenie Federacji Adwokatur Europejskich (FBE) w Warszawie 22 września 2018 w sprawie praw człowieka w Polsce:

Resolution on Human Rights in Poland proposed by the FBE Human Rights Commission of The General Assembly of the European Bars Federation (FBE) in Warsaw September 22 nd, 2018, which represents 250 member Bars of Europe and their one million member lawyers, expressed its grave concerns for the present situation of judges and lawyers in Poland.

Unfortunately FBE still recognises progressive erosion of the independence of Judges, prosecutors, lawyers and the administration of justice because of the widely understood intervention of the government in the appointment and dismissal of Judges failure to respect the decisions of the Courts and interference in the prosecution service. FBE also expresses its concern about the changes introduced in the Polish Supreme Court and the disciplinary and explanatory proceedings initiated against individual judges.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z wydarzenia.

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy