21.04.2024

W Almaty, w Kazachstanie, dyskutowano o niezależności zawodów prawniczych

opublikowano: 2018-06-21 przez: Leśniak Grażyna

W dniach 15-16 czerwca 2018 roku, w dawnej stolicy Kazachstanu Almaty, odbyła się konferencja poświęcona poprawie jakości usług prawniczych świadczonych przez adwokata. Konferencja została zorganizowana przez europejskie stowarzyszenie prawników AEA-EAL. Jest to organizacja od 30 lat zrzeszająca przede wszystkim Prawników z Europy, ale również przedstawicieli tego zawodu z obu Ameryk. Aktualnie stowarzyszeniu przewodniczy Polka – mec. Maria Ślązak z Gdańska.

W konferencji trwającej 2 dni wzięło udział kilkadziesiąt osób, reprezentujących różne środowiska prawnicze z 12 krajów, w tym głównie z krajów centralnej Azji i Europy. Na konferencji obecny był również przedstawiciel Komisji Zagranicznej OIRP w Warszawie mec.  Michał Sękowski.

Konferencja poświęcona była przede wszystkim problemom niezależności zawodów prawniczych, doskonalenia zawodowego oraz etyce w pracy prawnika. W ramach dyskutowanych zagadnień poruszono również kwestie dostępu do darmowej pomocy prawnej oraz legislacji dotyczącej wykonywania zawodu adwokata w Kazachstanie.

W tym kontekście na szczególną uwagę zasługiwał panel piątkowy dotyczący niezależności adwokatów i zrzeszających ich izb, na którym wywiązała się ciekawa i bardzo emocjonalna dyskusja na temat projektów zmian w prawie kazachskim. Zdaniem niektórych prelegentów, zmierzają one do ograniczania takiej niezależności. Porównywano przy tym stan prawny i wynikające z niego konsekwencje z obowiązującymi w innych krajach Centralnej Azji, jak Tadżykistan czy Uzbekistan oraz Turcja, formułując postulaty mające być przestrogą dla ustawodawcy i rządu Kazachskiego. Na te uwagi żywiołowo odpowiadała przedstawicielka ministerstwa sprawiedliwości dowodząc w sposób typowy dla przedstawicieli władzy, że obawy są bezpodstawne a projektowane regulacje mają w rzeczywistości zmierzać do zwiększenia niezależności zawodu adwokata.

W drugim dniu konferencji szczególne wrażenie na słuchaczach wywarło przemówienie hiszpańskiego Sędziego Diaz Tejera, posiadającego również długoletnie doświadczenie w pracy w ETS w Strassburgu. Pan Sędzia podnosił, że miarą kondycji demokratycznego Państwa jest zapewnienie dostępu do darmowej pomocy prawnej. Przy tej okazji zwrócił uwagę na trwające w krajach europejskich, w tym będących członkami UE, procesy legislacyjne i działania władz prowadzące do naruszania praworządności i podstawowych zasad demokracji.

Uczestnicy konferencji mieli okazję do licznych rozmów na temat aktualnych problemów świata prawniczego i legislacji w poszczególnych krajach. Zainteresowaniem cieszyła się również sytuacja w Polsce, w aspekcie skutków, jakie wprowadzane przez parlament zmiany w przepisach regulujących szeroko pojęty wymiar sprawiedliwości, wywierają na funkcjonowanie zawodów prawniczych.

− Przy okazji pobytu w Kazachstanie miałem również możliwość wzięcia udziału w spotkaniu z przedstawicielami Sądu Najwyższego (w tym Prezesem SN) zorganizowanym przez AEL w stolicy Kazachstanu Astanie. Mogliśmy przyjrzeć się pracy Kazachskiego SN z bliska – mówi mec. Michał Sękowski. Jak podkreśla, szczególne wrażenie zrobił na nim poziom wykorzystywania nowoczesnych technologii w pracy sądu oraz monitorowaniu i usprawnianiu pracy sądów niższych instancji, nad którymi nadzór sprawuje Sąd Najwyższy. − Technologia ta pozwala praktycznie w czasie rzeczywistym monitorować stan spraw, wpływy, wydawane decyzje oraz transmitować na żywo przebieg rozpraw w dowolnie wybranym sądzie w kraju – zaznaczył mec. M . Sękowski. Przypomniał, że wśród postulatów zmian prawa oraz jego świadomości zgłaszanych przez sędziów SN, które ich zdaniem usprawniłyby pracę sądu i wymiaru sprawiedliwości było przekonanie obywateli do tego, że sądy nie służą wyłącznie Państwu, ale również im samym (co nie wyklucza wygranej nawet wobec takiego przeciwnika procesowego jak Państwo) oraz zmiany w procedurze które pozwoliłyby im w szerszym stopniu korzystać z procesu sądowego.

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy