20.04.2024

V Forum Aplikantów Radcowskich w Olsztynie już za nami

opublikowano: 2018-05-21 przez: Leśniak Grażyna

W dniach 11-13 maja 2018 r., w Olsztynie, odbyło się V Forum Aplikantów Radcowskich, w trakcie którego uczestnicy forum uczestniczyli m.in. w serii szkoleń i warsztatów w zakresie umiejętności miękkich. Poznawali sztukę prezentacji i przekonywania,  retorykę, erystykę oraz etykietę wykonywania zawodu, a także umiejętności marketingowe i menedżerskie radców prawnych.

O tegorocznym Forum można by mówić wiele. Najważniejsze jednak, by w tym wszystkim nie pominąć tego, co wpłynąć może na kształt przyszłej aplikacji oraz pozycji aplikanta w strukturach samorządu. Nim padnie pierwsze słowo, podziękować należy Komisji Wspierania Rozwoju Zawodowego Krajowej Izby Radców Prawnych, Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie, a także Radzie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, bo to dzięki ich zaangażowaniu trzynastu przedstawicieli aplikantów Izby warszawskiej miało szansę wziąć udział, w kolejnym już, V Forum Aplikantów Radcowskich, które w tym roku − w dniach 11-13 maja − gościł u siebie Olsztyn.
Forum rozpoczęło się od uroczystego otwarcia, podczas którego zgromadzonych gości przywitali: Wiceprezesi KRRP – mec. Michał Korwek i mec. Zbigniew Tur, Dziekan OIRP w Olsztynie – mec. Katarzyna Skrodzka-Sadowska oraz Przewodniczący Komisji Wspierania Rozwoju Zawodowego, a także Dziekan OIRP w Warszawie – mec. Włodzimierz Chróścik.
Następnie, stylem dowolnym, każda z Izb próbowała przyćmić poprzednią plasując swą własną na jedynym właściwym [pierwszym] miejscu. Maraton prezentacji otworzył przygotowany przez mec. Lilianę Chmiel-Nowacką, krótkometrażowy film. Ta pełna zwrotów akcji i korporacyjnego humoru oskarowa produkcja ukazała zarówno urokliwe oblicze Olsztyna, jak i pomysłowość i sznyt olsztyńskiego samorządu. Mimo ciekawych prezentacji i ogólnej atmosfery samozadowolenia nie dało się nie zauważyć, że postulowana zmiana regulaminu odbywania aplikacji w zakresie zwiększenia zajęć z umiejętności miękkich jest wręcz konieczna, abyśmy dumnie, z wypiętą piersią mogli zwać się oratorami – jak na przyszłych radców przystało.
Oficjalną cześć wieczoru zamknęło przemówienie mec. Zbigniewa Tura, prezentujące aktualne założenia zmian w Regulaminie oraz Programie aplikacji.
Sobotni poranek wraz z orzeźwiającą bryzą znad olsztyńskich jezior przyniósł serię szkoleń i warsztatów prowadzonych przez doświadczonych trenerów, a dotyczących właśnie umiejętności miękkich:
1) „Sztuka prezentacji i przekonywania” – dr Karolina Brylska;
2) „Umiejętności marketingowe i menedżerskie radców prawnych” – dr hab. Ryszard Sowiński;
3) „Retoryka, erystyka, etykieta wykonywania zawodu” – dr hab. Jacek Wasilewski.
Ośmieleni nową wiedzą i obdarzeni wachlarzem nieznanych nam dotychczas umiejętności aplikanci rozpoczęli pracę warsztatową podejmując dyskusję w tematach takich jak: 1) „Idealne zajęcia”, 2) „Idealny patron”, 3) „Aplikant w samorządzie”.
Efekty prac, zawierające postulaty dotyczące pro-aplikanckich zmian związanych
z omawianymi zagadnieniami, przedstawione zostały uczestniczącym w spotkaniu przedstawicielom KRRP, w tym Prezesowi – mec. Maciejowi Bobrowiczowi oraz uczestniczącym w Forum Dziekanom. Większość postulatów została przyjęta ze zrozumieniem. Zebrani przedstawiciele władz z zainteresowaniem wysłuchali zarówno sugestii, jak i trapiących aplikantów problemów starając się odnieść do każdej z podnoszonych kwestii. Ożywiona dyskusja zakończyła się szeregiem wniosków, które mamy nadzieję zostaną uwzględnione podczas planowanych zmian.
Zbliżając się do końca, nim padnie ostatnie tym razem słowo, warto podkreślić, że takie wydarzenia jak Forum Aplikantów Radcowskich, stanowi niepowtarzalną okazję do merytorycznej wymiany poglądów związanych z aplikacją oraz samorządem. Poza czysto zawodowymi aspektami buduje również i poszerza sieć kontaktów oraz pozwala na przyjemną, międzyludzką integrację, co summa summarum cementuje samorząd radcowski.
Z ostatnim słowem chcemy podziękować naszemu Dziekanowi – mec. Włodzimierzowi Chróścikowi, za ogromne zaangażowanie na rzecz aplikantów zarówno tych z Izby warszawskiej, jak i całej reszty. Dopiero udział w takim wydarzeniu, jak V Forum Aplikantów Radcowskich, pozwala spojrzeć na aplikację z szerzej perspektywy i naprawdę docenić pracę,  jaką Rada OIRP w Warszawie wkłada w to, abyśmy nie musieli chociażby korzystać z papierowych dzienniczków.
Aplikanci radcowscy Emilia Szabłowska i Marek Hryniewicz

 

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy