21.04.2024

Uwaga! Papierowe wydanie Temidium tylko dla chętnych!

opublikowano: 2022-02-08 przez: Więckowska Milena

Od 2022 r. drukowana wersja czasopisma Temidium wysyłana będzie wyłącznie do osób zainteresowanych. Chęć otrzymywania kwartalnika Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie w formie papierowej można wyrazić listownie bądź poprzez Extranet. Zgoda wyrażona do dnia 10 marca 2022 r. gwarantuje otrzymanie numeru marcowego naszego czasopisma.

W 2022 r. zmianie ulega sposób dystrybucji czasopisma Temidium. Wersja elektroniczna kwartalnika dostępna będzie dla wszystkich zainteresowanych na stronie www.temidium.pl, natomiast wersja papierowa wysyłana będzie pocztą tradycyjną jedynie do radców prawnych, którzy zadeklarują taką potrzebę.

Chęć otrzymywania wydrukowanego Temidium zaznaczyć można w Extranecie. Po zalogowaniu się na ww. platformę, na belce z lewej strony, należy w sekcji „Dane ewidencyjne” wybrać zakładkę „Dane osobowe”. Tam trzeba odszukać okienko opisane jako „Czasopisma” (umieszczone na samym dole z lewej strony). Przy widniejącym tam zdaniu „Wyrażam chęć otrzymywania drogą pocztową na adres do doręczeń” ustawić należy opcję „Tak”, a następnie potwierdzić wybór, wciskając przycisk „Zapisz zamiany”, który pojawi się poniżej.

 

 


Zgodę na otrzymywanie papierowej wersji Temidium można również przesłać do OIRP w Warszawie listownie. W tym celu można wykorzystać specjalny formularz (do pobrania poniżej lub dołączony do najnowszego numeru Temidium ). Po wypełnieniu wskazanego druku wystarczy spakować go do koperty i wysłać na adres:

OIRP w Warszawie
ul. Żytnia 15 lok. 16
01-014 Warszawa.

Plik do pobrania: Formularz zgody na otrzymywanie papierowej wersji Temidium

Osoby, które nie zadeklarują chęci otrzymywania Temidium w żaden ze wskazanych powyżej sposobów od kolejnego numeru nie będą otrzymywać drukowanej wersji Temidium.

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy