26.10.2021

Ustawa o zamówieniach publicznych wkrótce konsultowana w resortach

opublikowano: 2015-04-14 przez: Mika Ewelina

Projekt nowej ustawy prawo zamówień publicznych trafi "najprawdopodobniej" pod koniec tygodnia do konsultacji międzyresortowych - powiedziała we wtorek w Warszawie na konferencji "e-Administracja dla Biznesu" p.o. prezes Urzędu Zamówień Publicznych Izabela Jakubowska.

Dwudniowa konferencja "e-Administracja dla Biznesu" poświęcona jest usługom elektronicznym, udostępnianym przedsiębiorcom przez instytucje publiczne.

"Najprawdopodobniej pod koniec tygodnia projekt(nowej ustawy prawo zamówień publicznych - PAP) trafi do konsultacji międzyresortowych" - poinformowała Jakubowska. Projekt zakłada m.in. wprowadzenia w pełni elektronicznego procesu zamówień publicznych.

Obowiązek wprowadzenia elektronicznej komunikacji i obiegu informacji między zamawiającymi a wykonawcami wynika z nowych unijnych dyrektyw, które weszły w życie w kwietniu 2014 r. Polska musi wdrożyć nowe przepisy do 18 kwietnia 2016 r., a elektroniczny obieg informacji, w ramach okresu przejściowego, ma zacząć obowiązywać wszystkich uczestników rynku zamówień od października 2018 r.

Nowe dyrektywy, oprócz elektronicznej komunikacji stron postępowania, przewidują również m.in. uelastycznienie, uproszczenie postępowania, większą innowacyjność i wydajność zamówień oraz odciążenie wykonawców z części obowiązków. Ma to zostać osiągnięte m.in. przez wprowadzenie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia oraz wprowadzenie nowego trybu – partnerstwa innowacyjnego.

W nowej ustawie pojawi się kluczowe pojęcie tzw. profil nabywcy. „Będzie to rozwiązanie techniczne, które zapewni sporządzanie, udostępnianie, przekazywanie i przechowywanie wszelkich dokumentów niezbędnych w procesie realizacji zamówień publicznych z użyciem środków elektronicznych" - wyjaśniła Jakubowska. Zmiany dotyczyć mają także publikacji ogłoszeń. "Przewidujemy stworzenie nowego narzędzia tzw. biuletynu zamówień, w którym będą publikowane wszelkie ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych" - dodała.

Jakubowska przypomniała, że w 2012 r. Komitet ds. Cyfryzacji Rady Ministrów przyjął plan informatyzacji zamówień publicznych zakładający stworzenie przez UZP systemu teleinformatycznego, którego celem będzie udostępnianie wszelkich usługi elektronicznych niezbędnych w procesie udzielania zamówień publicznych.

"Urząd od dwóch lat przygotowuje się do stworzenia tego systemu i zostały podjęte działania, aby pozyskać środki finansowe (…) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa" - dodała.

Platforma e-zamówienia ma umożliwić m.in.: przesyłanie ogłoszeń, pytań i udzielanie odpowiedzi, udostępnianie dokumentów zamówienia oraz składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz ofert elektronicznie. Dodatkowo pozwoli skrócić czas, zwiększyć liczbę wykonawców mogących ubiegać się o zamówienie, dzięki większej dostępności ogłoszeń. Będzie również miejscem, gdzie będzie można znaleźć całą dokumentację przetargową.

"Z uwagi na to, że narzędzia, które są niezbędne do komunikacji elektronicznej wymagają czasu, przewidujemy odroczenie wejścia w życie rozwiązań dotyczących profilu nabywcy, jednolitego europejskiego dokumentu zamówień i biuletynu zamówień do 2018 roku" - powiedziała Jakubowska.

Jak wyjaśniła w okresie przejściowym tzn. od kwietnia 2016 r. do października 2018 r. komunikacja i wymiana informacji będzie odbywać się tak jest obecnie.
(PAP)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy