27.05.2024

Uroczyste Ślubowanie Radców Prawnych 2022

opublikowano: 2022-10-14 przez: Więckowska Milena

5 września, w murach warszawskiego Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana, odbyła się  oficjalna uroczystość nadania uprawnień zawodowych aplikantom, którzy w czerwcu pomyślnie zdali egzamin radcowski. Tego dnia, Dziekan Rady OIRP w Warszawie, Monika Całkiewicz, przyjęła ślubowanie 416 osób, które stały się pełnoprawnymi członkami samorządu radcowskiego. Tegoroczne wydarzenie było pierwszym po pandemii ślubowaniem, w którym ślubujący mogli wziąć udział razem z bliskimi.


Uroczystość ślubowania została otwarta przez Dziekana Rady OIRP w Warszawie, Monikę Całkiewicz, która powitała ślubujących oraz zaproszonych gości. W swoim przemówieniu pogratulowała byłym aplikantom m.in. ich niezłomności i wytrwałości w zdobywaniu wiedzy prawniczej, wyrażając przy tym uznanie dla ich uporu:

(…) Jesteście nie tylko wyjątkowym rocznikiem, ale także wyjątkowym pokoleniem. W ostatnich latach wszyscy zostaliśmy postawieni w bardzo trudnej sytuacji. Pandemia wymusiła na nas wiele ograniczeń, w tym m.in. przejście na tryb zdalnego nauczania (…) To było dla nas wszystkich wielkie wyzwanie, dlatego nie mam wątpliwości, że było wam o wiele trudniej przygotować się do egzaminu zawodowego, niż tym pokoleniom, które nie były postawione w tak trudnym położeniu (…). Jesteśmy dumni z waszego osiągnięcia i serdecznie wam gratulujemy!

Wśród gości specjalnych, którzy zabrali głos podczas ceremonii, był także Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, Włodzimierz Chróścik, który równolegle pełni funkcję Wicedziekana Rady OIRP w Warszawie. On również pogratulował aplikantom zdobycia uprawnień radcy prawnego.

(…) Przeszliście przez mnóstwo trudnych egzaminów – zarówno tych z wiedzy teoretycznej, ale także tych w codziennym życiu zawodowym. Wasz wysiłek liczy się w tysiącach godzin nauki, stresu i osobistych wyrzeczeń, ale to już za wami – dziś wkładacie togę z niebieskim żabotem, która jest najlepszym dowodem Waszej pracowitości, wytrwałości, ambicji, ale i odwagi. Serdecznie wam gratuluję – nie tylko zdobycia tej togi, ale i powyższych cech, którymi odznaczyliście się w trakcie aplikacji w Izbie warszawskiej.

Tradycyjnie, po odbiorze przyrzeczenia od nowych radców prawnych, na scenę zaproszono osoby, które najlepiej zdały egzamin zawodowy lub miały najlepszą średnią na roku. Prymusi otrzymali w prezencie od Izby warszawskiej radcowskie togi wraz z zestawem upominków ufundowanych przez wydawnictwa C.H. BECK, Wolters Kluwer Polska.

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy