23.02.2024

UOKiK: pomoc publiczna w 2013 r. sięgnęła ponad 21 mld zł

opublikowano: 2014-10-09 przez:

Wartość pomocy publicznej w Polsce w 2013 r. wyniosła 21,42 mld zł wobec 21,8 mld zł w 2012 r. - wynika z dorocznego raportu UOKiK. Wzrosła pomoc regionalna, spadła sektorowa i horyzontalna, czyli przeznaczona m.in. na zatrudnienie.


Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) poinformował, że podobnie jak w poprzednich latach najczęściej przyznawaną formą pomocy publicznej były ulgi podatkowe i dotacje. Stanowiły 97,8 proc. ogólnej wartości pomocy.

Wśród instytucji najwięcej pomocy w 2013 roku udzielił prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 3,23 mld zł. Wsparcie to - jak podkreślił UOKiK - niemal w całości zostało przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. Pomoc przyznana przez prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wyniosła 2,72 mld zł, przez marszałków województw – 2,48 mld zł, a przez ministra gospodarki – 1,33 mld zł.

W ramach pomocy horyzontalnej rozdysponowano 4,99 mld zł. W 2012 r. było to 5,81 mld zł. Największe środki przeznaczono na zatrudnienie – 3,37 mld zł, prace badawczo-rozwojowe - 0,93 mld zł, szkolenia – 0,40 mld zł. Najbardziej zmniejszyła się pomoc na ochronę środowiska - z 0,28 mld zł w 2012 r. do 0,04 mld zł w 2013 r.

Również spadła wartość pomocy sektorowej - z 3,09 mld zł w 2012 r. do 1,71 mld zł w ub.r. Najbardziej - w sektorze energetyki z tytułu dobrowolnego rozwiązania umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej o 0,92 mld zł. Pomoc udzielona podmiotom działającym w sektorze gazu wyniosła 0,47 mld zł, a w górnictwie - 0,39 mld zł. Największym beneficjentem była Spółka Restrukturyzacji Kopalń - 0,37 mld zł.

W ub.r. wzrosła wartość udzielonej pomocy regionalnej; było to 9 mld zł wobec 8,25 mld zł w 2012 r. Najwięcej przyznał jej prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – 2,60 mld zł, marszałkowie województw – 2,40 mld zł oraz organy skarbowe – 1,33 mld zł.

Z raportu UOKiK wynika, że największa średnia wartość pomocy w przeliczeniu na jednego zarejestrowanego przedsiębiorcę została udzielona w województwie podkarpackim – 8,8 tys. zł. Dalej znalazły się województwa: łódzkie – 6 tys. zł, śląskie – 5,5 tys. zł oraz lubuskie i warmińsko-mazurskie - po 4,5 tys. zł. Najmniej pomocy dotyczyło: województwa opolskiego – 2,3 tys. zł oraz zachodnio-pomorskiego i małopolskiego - po 2,9 tys. zł.

W 2013 roku duże przedsiębiorstwa otrzymały 6,5 mld zł.

Największym beneficjentem pomocy były Przewozy Regionalne – 1,77 mld zł, PKP Intercity – 0,60 mld zł, Spółka Restrukturyzacji Kopalń - 0,37 mld zł, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna - 0,32 mld zł, Telewizja Polska - 0,28 mld zł. (PAP)


 

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy