27.05.2024

Udział OIRP w Warszawie w obchodach Święta Adwokatury w Barcelonie

opublikowano: 2018-03-01 przez:

W dniach 22–24 lutego 2018 r. Izba Adwokacka w Barcelonie – Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB), zorganizowała coroczne obchody Święta Adwokatury w Barcelonie – Festivity of Sant Raiom of Penyafort 2018.

OIRP w Warszawie reprezentowali członkowie Komisji Zagranicznej r.pr. Paulina Kolowca oraz r.pr. Radosław Radosławski.
Podczas obchodów Święta Adwokatury odbyła się również Międzynarodowa Konferencja Prawna, zorganizowana przy wsparciu FBE – Federacji Adwokatur Europejskich (European Bars Federation), organizacji zrzeszającej ponad 250 izb prawniczych, zarówno lokalnych, jak i krajowych, której tematem przewodnim była ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa.
Konferencję otworzyła nowo wybrana Dziekan Izby Adwokackiej w Barcelonie Eugènia Gay Rosell, a także Sara Chandler Prezes FBE. Podczas seminarium obecni byli przedstawicieli izb i organizacji prawniczych, w tym między innymi Wiebe De Vries Prezes AIJA Międzynarodowego Stowarzyszenia Młodych Prawników (International Association of Young Lawyers).

W trakcie swoich wystąpień, przedstawiciele izb oraz organizacji prawniczych z różnych części świata, dyskutowali, w jaki sposób prawo chroni przedsiębiorcę przed wykorzystaniem, ujawnieniem i przekazywaniem tajemnicy przedsiębiorstwa. Najwięcej uwagi poświęcono regulacjom prawnym dotyczącym ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, jakie informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i na jakiej podstawie można domagać się ich ochrony, konieczności wzmocnienia ochrony tajemnicy handlowej, procedur oraz środków prawnych zapewniających możliwość dochodzenia naprawienia szkody z tytułu bezprawnego pozyskiwania, wykorzystywania i ujawniania tajemnicy przedsiębiorstwa, a także przebiegu postępowania sądowego w tego typu sporach m.in. w Hiszpanii, w Holandii, we Francji, w Polsce, w Niemczech, a także we Włoszech czy w Stanach Zjednoczonych.
Delegaci OIRP w Warszawie uczestniczyli również na uroczystej kolacji zorganizowanej dla blisko 1400 osób w Centrum Konferencyjnym Palau de Congressos de Catalunya, położonym w najbardziej prestiżowej dzielnicy biznesowej oraz finansowej w Barcelonie.

Podczas licznych rozmów z przedstawicielami izb oraz organizacji prawniczych, Członkowie Komisji Zagranicznej OIRP w Warszawie skorzystali z możliwości zaproszenia uczestników konferencji do udziału w Kongresie FBE, który zostanie zorganizowany we współpracy z Izbą warszawską w terminie 20–22 września 2018 r. w Warszawie, co niewątpliwie będzie kolejną okazją do budowania relacji zarówno między izbami, jak i członkami izb, promocji miasta oraz samego zawodu radcy prawnego.
Członkowie Komisji zagranicznej OIRP w Warszawie podjęli również rozmowy w Izbą adwokacką w Barcelonie w zakresie zorganizowania szkolenia wyjazdowego w Barcelonie dla radców prawnych z Warszawy w 2018 r. w związku z zawartą w 2015 r. umową partnerską. Podczas spotkania został omówiony program szkolenia, a także zostały przedstawione jego cele i założenia.
Możliwość udziału w obchodach Święta Adwokatury w Barcelonie, a także wymiana doświadczeń, daje okazję do podtrzymywania dotychczasowych i nawiązania nowych kontaktów, które zaowocują dalszym rozwojem działalności międzynarodowej OIRP w Warszawie, a także jej obecności na arenie międzynarodowej.

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy