18.05.2022

Udostępnianie informacji o toczących się postępowaniach

opublikowano: 2018-06-12 przez:

W związku z prośbą Prezesa Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie uprzejmie informujemy, że dla zachowania standardów ochrony danych, udostępnianie informacji o toczących się postępowaniach przez pracowników Biura Obsługi Interesantów telefonicznie, bezpośrednio jak i elektronicznie odbywa się w oparciu o przepisy Regulaminu Urzędowania Sądów Powszechnych (Dz. U. z 2015 poz. 2316 ze zm.), które określają zakres, sposób, jak i formę informacji. Kwestia uzyskania informacji elektronicznie, uregulowana została w § 98-99 Regulaminu.

Strony oraz pełnomocnicy mogą uzyskać – po spełnieniu określonych regulaminem wymogów – dostęp do danych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Informacje oraz regulamin portalu informacyjnego opublikowane zostały na stronie BIP Sądu.

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy