17.05.2021

Jak doprowadzić do uchylenia wyroku wydanego z udziałem sędziego powołanego przez nową KRS

opublikowano: 2020-01-28 przez: Więckowska Milena

Sam zarzut, że w składzie sądu orzekającego w sprawie po 23 stycznia jest nowy sędzia, nie wystarczy do uchylenia wyroku. Podsądny musi wykazać, że owa wadliwość prowadziła do naruszenia niezawisłości i bezstronności sądu.

Czytaj więcej

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy