27.10.2021

Uchylenie rozporządzeń epidemicznych nie zniosło karalności czynów

opublikowano: 2020-06-09 przez: Więckowska Milena

W artykule „Uchylenie nakazów i zakazów a sprawy o wykroczenia, czyli (czy) czeka nas fala uniewinnień” (DGP z 18 maja 2020 r.) M. Bielski, Ł. Duśko i M. Szurman stawiają tezę, że z powodu uchylenia antycovidowych ograniczeń w poruszaniu się lub kontaktach z innymi osobami doszło do uchylenia karalności już popełnionych w czasie epidemii wykroczeń. Ma o tym przesądzać zasada stosowania ustawy nowej obowiązującej w czasie orzekania, wyrażona w art. 2 par. 1 kodeksu wykroczeń. Uważamy, że teza ta nie jest trafna.

Czytaj więcej

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy