02.06.2023

„Tajemnica zawodowa radcy prawnego” – nowa publikacja OBSIL dostępna w sieci

opublikowano: 2019-05-10 przez: Pusiewicz Weronika

Cyfrowe wydanie zbiorowej pracy czołowych radców prawnych pod redakcją profesora Rafała Stankiewicza jest już dostępne na stronie Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych.

„Tajemnica zawodowa radcy prawnego”  to reakcja na zmiany w polskim ustawodawstwie, które mogą naruszać fundamentalne prawo reprezentantów tej profesji. Zespół uznanych naukowców i doświadczonych praktyków – radców prawnych podjął się kompleksowego wytłumaczenia zasadności istnienia nieodzownego przymiotu prawników, jakim jest dochowywanie tajemnicy zawodowej.

Obserwowany ciągły wzrost zaufania do pomocy prawnej świadczonej przez radców prawnych, z pewnością przyczynia się do realizacji takich wartości  jak praworządność i sprawiedliwość oraz do ochrony wolności i praw obywatelskich – tłumaczy prof. Stankiewicz – nasza ostatnia publikacja podkreśla znaczenie niezależności prawników w czynnościach związanych ze świadczeniem pomocy prawnej. Bez takich atrybutów żaden z radców nie będzie w stanie świadczyć w pełni profesjonalnych usług, których oczekują od nas społeczeństwo.

Publikację można pobrać na stronie Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych  w zakładce WYDAWNICTWA.

Prof. dr hab. Rafał Stankiewicz jest zatrudniony w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego WPiA UW. Ukończył studia prawnicze, ekonomiczne i politologiczne na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadził badania naukowe na uniwersytetach w Wielkiej Brytanii, Holandii i Niemczech. Specjalizuje się w wielu dziedzinach prawa, na które składają się m.in. prawo i postępowanie administracyjne, prawo samorządów zawodowych, prawo konkurencji, prawo farmaceutyczne oraz szereg aspektów unijnego prawa gospodarczego. Jest autorem ponad 190 publikacji naukowych oraz współautorem szeregu komentarzy prawniczych.

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy