21.04.2024

Szkolenia okiem radców prawnych – opinie i oczekiwania

opublikowano: 2020-01-10 przez: Więckowska Milena

Niemal wszyscy (87 proc.) ankietowani członkowie Izby warszawskiej deklarują, że uczestniczyliby w szkoleniach organizowanych przez OIRP nawet gdyby nie były one obowiązkowe. 

Uczestnicy badania wyrażają chęć rozwijania podczas szkoleń umiejętności miękkich – w takich zajęciach chciałoby brać udział 66 proc. radców prawnych. Znaczna większość uważa też, że poziom szkoleń oferowanych przez Izbę powinien uwzględniać różne poziomy zaawansowania wiedzy uczestników.

Wykłady, e-learning czy warsztaty?

Radcy prawni zapytani o to, jakie formy doskonalenia zawodowego są dla nich najlepsze, wskazali wykłady (72 proc. odpowiedzi). Ponad połowie członków Izby bardzo odpowiadają też zajęcia w formie e-learningu i webinariów (32 proc.), a warsztaty w małych grupach preferuje 39 proc. radców prawnych.

Stacjonarne i wirtualne szkolenia

Zdecydowana większość ankietowanych (72 proc.) zadeklarowała, że w ramach doskonalenia zawodowego bierze udział w stacjonarnych wykładach. Połowa radców prawnych korzysta ze szkoleń dostępnych na platformie e-learningowej OIRP w Warszawie.

Jak udoskonalić szkolenia warszawskiej OIRP?

Choć przygotowywane przez Izbę szkolenia oceniane są bardzo dobrze, radcowie prawni zauważają obszary, które można ulepszyć. Najwięcej badanych (59 proc.) zwraca uwagę, że chciałoby częściej doskonalić się w tematach specjalistycznych. Dla ponad połowy (52 proc.) wartościowa byłaby jeszcze większa liczba spotkań z praktykami, a 30 proc. chciałoby mieć możliwość częstszych dyskusji i wymiany doświadczeń z innymi radcami prawnymi.

Dla jednej czwartej uczestników badania najcenniejszym tematem szkoleń byłby obecnie Kodeks Postępowania Cywilnego i jego nowelizacja.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom radców prawnych, już od stycznia tego roku informujemy o poziomie zaawansowania każdego wykładu. Oferta szkoleniowa powiększyła się o kolejne propozycje dotyczące zarówno szkoleń z zakresu umiejętności miękkich, jak też nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego i jej praktycznych skutków. Zajęcia te realizowane będą w ramach wtorków radcowskich. Nowością będzie również możliwość uczestnictwa w tych wykładach za pośrednictwem platformy w formie live streamingu.

***

We wrześniu radcy prawni zabrali głos w sprawie przyszłości Izby. W badaniu ankietowym wzięło udział 1 345 osób. Wyniki pokazały, że była to reprezentatywna próba dla całego samorządu. Średni czas udzielania wywiadu wyniósł ok. 20 minut. Badanie zrealizowała firma ARC Rynek i Opinia. Celem badania było przede wszystkim poznanie potrzeb i oczekiwań radców prawnych.

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy