25.04.2024

Stołeczni radcowie prawni chcą budować eksperckie zaplecze prawne!

opublikowano: 2019-12-04 przez: Więckowska Milena

W  środę, 20 listopada, członkowie OIRP w Warszawie, będący jednocześnie przedstawicielami środowisk naukowych, zebrali się by rozmawiać o aktywizacji radców prawnych posiadających stopień naukowy lub tytuł profesora do merytorycznej współpracy z Izbą.

Dziekan Rady OIRP w Warszawie, Włodzimierz Chróścik zaprosił stołecznych radców prawnych, którzy aktywnie działają na polu prawno-naukowym, do dyskusji nad potencjałem badawczym i doradczym Izby warszawskiej. Propozycja stworzenia silnego zaplecza eksperckiego oraz wewnętrznych struktur odpowiedzialnych za współudział w kształtowaniu i stosowaniu prawa, spotkała się z przychylną opinią zebranych.

O potrzebie zwiększenia zaangażowania Izby na tej płaszczyźnie mówiła Wicedziekan Rady, dr hab. Monika Całkiewicz, prezentując wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród radców prawnych we wrześniu br. Podobne stanowisko wyraził dr hab. Rafał Stankiewicz, Kierownik Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, który przedstawił działalność Ośrodka w ostatnich latach i wskazał na zdolność Izby warszawskiej do utworzenia opiniodawczego zaplecza prawnego.

Spotkanie zakończyła dyskusja, w czasie której zgłaszano propozycje i uwagi dotyczące nowego projektu Rady. Wszystkie łączył jeden wspólny mianownik – Izba warszawska powinna stworzyć efektywnie funkcjonujące zaplecze eksperckie. Dziekan Rady Włodzimierz Chróścik, zapewnił, że dołoży wszelkich starań by warszawscy radcy prawni mieli odpowiednie warunki do jego rozwoju.

Pierwszym krokiem do utworzenia platformy wymiany poglądów oraz usprawnienia komunikacji pomiędzy radcami a Izbą jest nowa funkcjonalność dostępna w Extranecie – „Stopień naukowy i specjalizacje”. W module „Dane ewidencyjne”, w zakładce „Dane osobowe”, w prawej kolumnie pod sekcją „Stosunek do obron karnych” znajdą Państwo sekcję „Stopień naukowy i specjalizacje”, w której należy zaznaczyć właściwe pozycje.

Instrukcja ustawień „Stopień naukowy i specjalizacje” do pobrania TUTAJ.

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy