27.05.2024

Sprawozdanie z konferencji jubileuszowej Izby Adwokackiej w Bukareszcie

opublikowano: 2023-10-25 przez: Więckowska Milena

Na zaproszenie adwokatury bukaresztańskiej, 29 września 2023 r., przedstawiciel OIRP  w Warszawie, prof. ALK dr hab. Mariusz Maciejewski wziął udział w obchodach jubileuszu Izby Adwokackiej w Bukareszcie. Izba ta obchodziła w tym roku 192. rocznicę swojego powstania.

Główną częścią obchodów była konferencja zatytułowana „The challenges and transformations of lawyer’s profession of the last 10 years”. Pierwszy panel konferencji poświęcony był zagadnieniom związanym z funkcjonowaniem prawników w Rumunii. Wzięli w nim udział zarówno przedstawiciele adwokatów, jak i przedstawiciele władz państwowych, m.in. Ministra Sprawiedliwości oraz Direc?ia Na?ională Anticorup?ie. Ta część konferencji została zdominowana przez zagadnienie cyfryzacji wymiaru sprawiedliwości i pracy prawników. Szczególne zainteresowanie słuchaczy wzbudził referat poświęcony cyberbezpieczeństwu. W jego trakcie prezentujący przedstawili co się dzieje w tzw. dark web, czyli w tej części internetu, która znajduje się poza zasięgiem popularnych wyszukiwarek. W prezentacji skupiono się na pokazaniu, jak łatwe jest w dzisiejszych czasach prowadzenie działalności hakerskiej, jak niski próg znajomości technologii jest dziś wymagany do dokonania włamania na cudzy komputer oraz jakie narzędzia i dane są dostępne w dark web. Po tej robiące spore wrażenie prezentacji, prowadzący skonkludowali, że „to nie jest kwestia tego, czy zostaniesz zhakowany, ale kiedy zostaniesz zhakowany”, a integralność, poufność lub dostępność zgromadzonych danych zostanie naruszona.  Druga konkluzja z kolei wskazywała na konieczność czynienia nakładów na cyberbezpieczeństwo oraz edukację prawników w tym zakresie.

Następny panel miał charakter międzynarodowy. Wzięli w nim udział przedstawiciele Irlandii, Mołdawii, Serbii, Słowenii, Włoch oraz Polski. Reprezentujący OIRP w Warszawie r. pr. M. Maciejewski przedstawił uczestnikom polską perspektywę i polskie doświadczenia w dziedzinach, które szczególnie interesowały gospodarzy, takich jak informatyzacja wymiaru sprawiedliwości, stan aktualny w zakresie tajemnicy radcowskiej, wynagrodzeń za udzielanie pomocy prawnej z urzędu oraz istotne, aktualne kwestie związane z funkcjonowaniem izby warszawskiej. W tych samych obszarach tematycznych wypowiadali się także inny goście zagraniczni.


Izba bukaresztańska jest najliczniejszą izbą prawniczą w Rumunii. Bardzo aktywną i dobrze zorganizowaną. Warto wskazać, że obok wielu aktywności, władze Izby dużą wagę przywiązują do prac nad odtwarzaniem i utrwalaniem historii adwokatury rumuńskiej.

W trakcie konferencji wyraźnie uwidoczniło się również to, że nieustannie warto i należy promować zawód radcy prawnego za granicą oraz wyjaśniać istniejący w Polsce dualizm zawodów prawniczych: adwokata i radcy prawnego. W krajach o jednym zawodzie adwokackim, często prawnicy nie znają i nie rozumieją naszego dualizmu. Dlatego istotne jest budowanie międzynarodowej rozpoznawalności zawodu radcy prawnego, co również było częścią wystąpienia przedstawiciela OIRP w Warszawie podczas konferencji jubileuszowej.

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy