20.04.2024

Spotkanie z przedstawicielem Izby Adwokackiej z Tel Awiwu

opublikowano: 2015-02-06 przez:

W nawiązaniu do niedawno zawartej w Tel Awiwie przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie umowy o współpracy z tamtejszą Izbą Adwokacką oraz zapadłych wówczas ustaleń,  w dniu 3 lutego 2015 r.  odbyło się w Warszawie spotkanie robocze z przedstawicielem Izby telawiwskiej, mec. Avrahamem Weberem.

W spotkaniu uczestniczyli –  ze strony warszawskiej Izby – Dziekan Rady Włodzimierz Chróścik oraz prezydium Komisji Zagranicznej.

Omówione zostały szczegóły współpracy na najbliższe miesiące. W pierwszej połowie br. w Warszawie odbędzie się wizyta dziekana Izby telawiwskiej wraz z reprezentacją tamtejszych adwokatów, jak również inwestorów. Strona izraelska czynić będzie starania, by w wizycie wzięli udział także przedstawiciele nowo wybranego parlamentu (Knesetu).

Planowane jest zorganizowanie wówczas konferencji i warsztatów na temat inwestowania w Polsce, podstawowych przepisów prawnych związanych z funkcjonowaniem podmiotów na polskim rynku, z zakładaniem nowych podmiotów i inne interesujące obie strony tematy.

Jednym z celów wizyty – z punktu widzenia strony polskiej – jest wskazanie partnerom z Izraela celowości korzystania z profesjonalnej pomocy prawnej, świadczonej przez radców prawnych,  przy dokonywaniu inwestycji w Polsce.

Planowane jest także poruszenie tematu uwolnienia rynku obrotu nieruchomościami w Polsce w 2016 roku i płynących stąd zwiększonych możliwości inwestycyjnych dla obywateli z Izraela.

W trakcie wizyty delegacji z Tel Awiwu omówione zostaną dalsze wspólne działania, w tym szczegółowe zasady wymiany prawników, organizacji edukacji, promowania konferencji organizowanych przez obie izby.

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy