17.09.2021

SN po wstrząsach kadrowych - rozpatruje mniej spraw, dłużej czeka się na wyrok

opublikowano: 2019-06-26 przez: Pusiewicz Weronika

Czas oczekiwania na rozpatrzenie sprawy w Sądzie Najwyższym wydłużył się o 2-3 miesiące, a napływ skarg był wyższy. Na obniżenie sprawności wpłynęły kłopoty kadrowe spowodowane zmianami ustrojowo-organizacyjnymi i niepowoływaniem nowych sędziów przez prezydenta. Takie informacje przynosi sprawozdanie z działalności SN w ubiegłym roku.

Czytaj dalej.

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy