18.05.2022

Seremet: do prokuratorów trafiły wskazówki nt. przestępstw internetowych

opublikowano: 2014-10-28 przez: Mika Ewelina

Uwrażliwianie prokuratorów na przestępstwa internetowe, w tym popełniane z nienawiści, powinno być traktowane priorytetowo - ocenił prokurator generalny Andrzej Seremet. Zalecenia PG w sprawie walki z takimi czynami we wtorek trafiły do prokuratur w kraju.

O przygotowaniu i rozesłaniu takich zaleceń Seremet poinformował podczas zorganizowanej w Warszawie przez Helsińską Fundację Praw Człowieka konferencji pt.: "Inny a wymiar sprawiedliwości", poświęconej kwestii podnoszenia wrażliwości sędziów i prokuratorów na zjawiska dyskryminacji.

"Wskazówki mają umożliwić prokuratorom łatwiejszą orientację w przypadkach przestępstw z użyciem internetu i dotyczą wiedzy specjalistycznej" - powiedział PAP Seremet. Dodał, że intencją zaleceń jest to, aby prokurator "nie był bezradny w sytuacjach ścigania takich przestępstw i zdany wyłącznie na biegłych z zakresu informatyki".

Prokurator generalny zaznaczył, że we wskazówkach zawarto informacje m.in. o zabezpieczaniu i utrwalaniu dowodów w takich sprawach, w tym o prawidłowym zabezpieczaniu sprzętu komputerowego. Dotyczą one także procedury identyfikacji numerów IP komputerów i prawidłowego przygotowywania kopii z danymi. Powołano się w nich także na przykłady "dobrych praktyk" w tego typu sprawach w innych krajach.

"W przypadku ustalenia w toku śledztwa, że treść lub obraz stanowiące przedmiot postępowania zostały umieszczone na stronie partii politycznej lub stowarzyszenia, bądź na tej stronie znajduje się link umożliwiający otwarcie strony z tym obrazem lub treścią (...), prokurator powinien dokonać oceny, czy nie zachodzą okoliczności uzasadniające uruchomienie procedur prowadzących do delegalizacji partii lub stowarzyszenia" - głoszą zalecenia.

Seremet wyjaśnił, że zalecenia w zamierzeniu mają być przewodnikiem dla prokuratorów ścigających przestępstwa w sieci, w tym czyny popełniane z nienawiści. "Spodziewam się, że takie wskazania metodologiczne będą potrzebne i ważne dla prokuratorów, tym bardziej, że spotykamy się w internecie coraz częściej nie tylko z mową nienawiści, ale także ze śladami handlu ludźmi, handlu bronią i narkotykami" - powiedział.

Prokurator generalny zaznaczył, że polscy prokuratorzy często "są jeszcze na początku drogi, jeśli chodzi o walkę z taką przestępczością". "To są bardzo skomplikowane zagadnienia, wymagające od prokuratorów także współpracy międzynarodowej, gdyż serwery i administratorzy danych są często poza granicami Polski" - dodał.

Przyznał, że w ściganiu internetowej mowy nienawiści problemem jest często brak odpowiedzi z państw, w których znajdują się serwery. "Należy uwzględnić, czy treści stanowiące przedmiot postępowania wpłynęły na zachowanie innych osób (...) tworząc poczucie zagrożenia, co może przyczynić się do zapewnienia skuteczności wniosków o pomoc prawną kierowanych do USA" - wskazano w związku z tym w zaleceniach.

Seremet dodał, że prace nad zaleceniami trwały od lutego. "Od początku urzędowania uznałem za pewien priorytet mojej aktywności uwrażliwianie prokuratorów na kwestie zwalczania przestępstw wynikających z nienawiści i dyskryminacji" - zaznaczył.

Według ujawnionych przed kilkoma dniami przez PG statystyk wynika, że w pierwszej połowie 2014 r. prokuratura nie umorzyła żadnej sprawy o podłożu rasistowskim z powodu niskiej szkodliwości społecznej czynu.

W sprawozdaniu PG poinformowano, że ogółem w pierwszym półroczu tego roku w prokuraturach prowadzono 704 postępowania dotyczące czynów z nienawiści, w tym 427 to sprawy nowe. Z prokuratorskich statystyk wynika, że aż 321 z nich (czyli 46 proc. ogółu) dotyczyło przestępstw popełnianych z wykorzystaniem internetu. W 48 sprawach skierowano akty oskarżenia przeciwko 72 osobom.

Podczas konferencji Fundacja Helsińska zapowiedziała, iż w ciągu najbliższego roku przygotowany zostanie "Przewodnik równościowy" skierowany do sędziów i prokuratorów. Ma on zawierać praktyczne wskazówki i porady dotyczące metodyki pracy sędziów i prokuratorów w sprawach, w których pojawić się mogą problemy związane z dyskryminacją.

Wsparcie prac nad taką publikacją obiecał we wtorek Seremet. Ponadto przewodnik ma powstać we współpracy m.in. z: Rzecznik Praw Obywatelskich, pełnomocniczką rządu ds. równego traktowania, Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury oraz stowarzyszeniami sędziowskimi. (PAP)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy