28.11.2022

Senat za zwrotem połowy opłaty sądowej w postępowaniach nakazowych

opublikowano: 2015-02-07 przez:

Projekt mający sprzyjać szybszemu kończeniu sporów w postępowaniach nakazowych w sprawach zapłaty uchwalił w sobotę Senat. Pozwany otrzyma zwrot połowy wniesionej opłaty sądowej, jeśli dojdzie do ugody przed sądem pierwszej instancji - zakłada projekt.

Projekt nowelizacji ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych poparło jednogłośnie 78 senatorów.

Projekt trafi teraz do Sejmu.

W uzasadnieniu projektu zaznaczono, że w sprawach cywilnych sąd z urzędu zwraca stronie połowę opłaty od pozwu, jeśli sprawa zakończyła się zawarciem ugody. W postepowaniach nakazowych sytuacja jest jednak inna, gdyż powód nie wnosi całej opłaty, ale jedną czwartą; trzy czwarte wnosi pozwany.

Projekt senacki uzupełnia przepisy, aby w postępowaniu nakazowym ws. zapłaty zwrot połowy wniesionej opłaty sądowej otrzymywał także pozwany, jeśli dojdzie do ugody przed sądem pierwszej instancji.

"Można oczekiwać, że wejście w życie projektowanej regulacji będzie sprzyjać szybszemu, a zarazem ugodowemu kończeniu sporów w postępowaniu nakazowym" - napisano w uzasadnieniu.

Projekt dostosowuje prawo do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. (PAP)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy