27.10.2021

Senat proponuje poprawki do ustawy o komisjach lekarskich

opublikowano: 2014-11-06 przez:

Senat zaproponował w czwartek szereg drobnych poprawek do ustawy o komisjach lekarskich podległych MSW. Wprowadza ona dwuinstancyjny system orzecznictwa lekarskiego, a w miejsce obecnych trzech grup inwalidzkich - jedną kategorię niezdolności do pełnienia służby.


Za ustawą - z poprawkami - opowiedziało się 54 senatorów, 27 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ustawa ujednolica orzecznictwo lekarskie dla funkcjonariuszy i kandydatów do służby w sześciu formacjach mundurowych: policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biurze Ochrony Rządu, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym i Służbie Więziennej.

Nowe przepisy wprowadzają też nowy model funkcjonowania komisji lekarskich do oceny zdrowia funkcjonariuszy i kandydatów na funkcjonariuszy - rejonowe komisje lekarskie i centralną komisję lekarską. Teraz komisje działają w trójinstancyjnym modelu: pierwszą decyzję wydaje wojewódzka komisja lekarska, od tej decyzji można się odwołać do okręgowej komisji lekarskiej, a od decyzji okręgowej komisji - przysługuje skarga do centralnej komisji lekarskiej.

Ustawa ujednolica kategorie zdolności kandydatów do służby, wprowadzając dwie kategorie - zdolny i niezdolny do służby, a dla funkcjonariuszy wprowadza kategorie: A – "zdolny do służby", B – "zdolny do służby z ograniczeniem", C – "niezdolny do służby".

Orzeczenia będą zawierały sformułowania - "zdolny do służby", "trwale niezdolny do pełnienia służby na zajmowanym stanowisku", "czasowo niezdolny do pełnienia służby na zajmowanym stanowisku", "zdolny do pełnienia służby na zajmowanym stanowisku" i "trwale niezdolny do służby".

Nowe przepisy mają doprowadzić do utworzenia 110 etatów lekarzy orzeczników, w ramach 16 komisji rejonowych i komisji centralnej, oraz 50 etatów pracowników wspomagających działalność komisji. Według szacunków autorów projektu wynagrodzenia tych osób w 2015 r. wyniosą w sumie ponad 12 mln zł.

Ustawa ma obowiązywać od 1 stycznia 2015 r. (PAP)


 

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy