28.11.2022

Sejm uchwalił nowelizację ws. leczenia więźniów

opublikowano: 2015-02-06 przez:

Wprowadzenie - jako zasady - wymogu udzielania więźniowi świadczeń zdrowotnych bez asysty funkcjonariusza Służby Więziennej zakłada zmiana przepisów uchwalona w piątek przez Sejm. Stanowi ona dostosowanie prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Za nowelizacją Kodeksu karnego wykonawczego w tej sprawie głosowało 441 posłów, przeciw było dwóch, nikt nie wstrzymał się od głosu.

W końcu lutego zeszłego roku, po rozpatrzeniu wniosku Rzecznik Praw Obywatelskich, TK orzekł, iż niekonstytucyjny jest przepis przewidujący, że udzielanie więźniowi świadczeń zdrowotnych musi odbywać się w obecności funkcjonariusza więziennictwa. Obecnie z takiej asysty można zrezygnować jedynie "na wniosek funkcjonariusza lub pracownika podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności". TK odroczył utratę mocy obowiązującej obecnego przepisu o rok.

"Skazani nie stanowią grupy jednorodnej jako osoby pozbawione wolności, nie każdy z tych ludzi w równym stopniu stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa więziennego personelu medycznego" - mówił wtedy w uzasadnieniu orzeczenia prezes TK, sędzia Andrzej Rzepliński.

Tymczasem aktualnie przepis - jak wskazał TK - nie określa, w jakich przypadkach można odstąpić od obecności funkcjonariusza przy udzielaniu więźniowi świadczeń lekarskich, a ponadto dotyczy również osób pozbawionych wolności, co do których taka obecność nie musi być konieczna.

Rzepliński mówił, że "ustawodawca, zamiast generalnej regulacji obejmującej wszystkich umieszczonych w zakładach zamkniętych, powinien wyróżnić te ich kategorie, które potencjalnie mogą stwarzać zagrożenie i wobec których świadczenia zdrowotne muszą być wykonywane w obecności funkcjonariusza".

Dlatego w przygotowanej jesienią zeszłego roku przez Senat nowelizacji zapisano, że porady lekarskie mają być udzielane w obecności funkcjonariusza w przypadku określonych kategorii skazanych - np. więźniów niebezpiecznych oraz naruszających dyscyplinę i porządek w zakładzie karnym. "Wskazane kategorie muszą znajdować się pod szczególnym nadzorem funkcjonariuszy SW" - uzasadniali senatorowie.

Ponadto obecność funkcjonariusza SW będzie wymagana, gdy świadczenie zdrowotne dla skazanego udzielane będzie poza więzienną służbą zdrowia, w placówkach otwartych. Możliwe będzie również na wniosek osoby udzielającej świadczenia zdrowotnego, jeżeli "jest to konieczne do zapewnienia jej bezpieczeństwa".

Analogiczny przepis o udzielaniu świadczenia zdrowotnego w asyście funkcjonariusza ma dotyczyć osób tymczasowo aresztowanych, które "zostały zakwalifikowane jako stwarzające poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa aresztu".

Pierwsze czytanie senackiej propozycji odbyło się w Sejmie w końcu listopada 2014 r. Sejmowa komisja nadzwyczajna ds. zmian w kodyfikacjach wprowadziła do niego redakcyjne poprawki, zmieniła także - w związku ze zbliżającym się po wyroku TK terminem utraty mocy przez obecny przepis - moment wejścia w życie planowanej nowelizacji z 14 dni od jej ogłoszenia na "dzień następujący po dniu ogłoszenia". (PAP)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy