26.09.2021

Sejm/ Obrońca także dla podejrzanego o wykroczenie

opublikowano: 2015-04-09 przez: Mika Ewelina

Prawo do obrońcy nie tylko w czasie procesu o wykroczenie, ale też na etapie go poprzedzającym przewiduje nowelizacja procedury wykroczeniowej, którą w czwartek przyjął Sejm. Ustawa realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego.

Za nowelizacją Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia głosowało 431 posłów, przeciw były cztery osoby, zaś dwie wstrzymały się od głosu.

W czerwcu 2014 r. TK potwierdził, że konstytucyjne prawo do obrony dotyczy nie tylko sądowego postępowania wykroczeniowego, ale też wcześniejszego etapu, czyli czynności wyjaśniających.

Z tych powodów Senat postanowił zaproponować Sejmowi doprecyzowanie w kodeksie wykroczeniowym, że także obwinionemu (to osoba, której przedstawiono zarzut popełnienia wykroczenia - PAP) przysługuje prawo do obrony, w tym do korzystania z pomocy obrońcy - o czym należy go pouczyć. Prawo to - jak wskazano w nowelizacji - dotyczy też osoby podejrzanej o popełnienie wykroczenia, w stosunku do której czynności wyjaśniające podejmuje policja, straż miejska lub inny uprawniony organ.

Ustawa stanowi, że podejrzany lub obwiniony może w tym postępowaniu mieć jednego obrońcę - w sprawie karnej lub cywilnej wolno mieć nawet trzech prawników. Obrońcą w sprawie o wykroczenie może być adwokat lub radca prawny.

Dodatkowo, obrońca podejrzanego ma uzyskać prawo wglądu w akta postępowania przygotowawczego na podobnych zasadach jak w sprawach z Kodeksu karnego - czyli decydujący głos w kwestii ich udostępnienia lub nie, miałby prowadzący postępowanie. Na odmowę dostępu można byłoby złożyć zażalenie.
(PAP)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy