01.07.2022

Sędziowie rodzinni będą informować dzieci, jakie mają prawa

opublikowano: 2014-10-29 przez: Mika Ewelina

Dzieci powinny wiedzieć, jakie mają prawa i rozumieć ich sens - uważają sędziowie rodzinni ze Stowarzyszenia Pro Familia. Dlatego do 20 tys. szkół wysłali zaproszenia do konkursu plastycznego, ilustrującego prawa zawarte w Konwencji o prawach dziecka.

"Dorośli ludzie zazwyczaj znają swoje prawa, a jeśli nie znają, wiedzą albo domyślają się, gdzie mogą szukać pomocy. Dzieci są w o wiele gorszej sytuacji, bowiem na ogół nie wiedzą, że posiadają jakiekolwiek prawa, a do tego są łatwowierne, bezbronne i przyzwyczajone do słuchania dorosłych, co sprawia, że bardzo łatwo je skrzywdzić" - uważają sędziowie rodzinni zrzeszeni w Pro Familia.

Zaproponowana formuła konkursu ma angażować dzieci w przygotowanie samodzielnych prac plastycznych i utrwalać przez to świadomość ich praw. "A dzieci, jeśli będą znały swoje prawa, będą również wiedziały, kiedy dorosły te prawa łamie" - podkreślają organizatorzy. Chcą, by w konkurs włączyły się szkoły i nauczyciele, wyjaśniając uczniom, na czym polegają prawa dziecka.

Stowarzyszenie Pro Familia podkreśla, że chodzi nie tylko o mówienie np. o molestowaniu, ale też o przekazanie, że w przypadku trudnej sytuacji finansowej rodziny państwo ma obowiązek udzielić jej pomocy w zaspokojeniu podstawowych potrzeb takich jak jedzenie, ubranie czy wyprawka do szkoły.

"Pamiętajmy, że dziecko, które zna swoje prawa, może poinformować dorosłych, że są łamane prawa jego kolegi czy koleżanki ze szkoły czy z podwórka i pomóc w ten sposób innym dzieciom, naszemu dziecku" - twierdzą organizatorzy konkursu. Podkreślają też, że w niedalekiej przyszłości te dzieci, które poznają teraz swoje prawa, staną się dorosłymi znającymi prawa dzieci, przestrzegającymi ich i wyczulonymi na ich łamanie.

Konkurs objęty honorowym patronatem Anny Komorowskiej skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w trzech odrębnych kategoriach wiekowych: 6–10 lat, 11–13 lat, powyżej 13 lat. Prace powinny być wykonane na papierze w formacie A3 przy wykorzystaniu następujących technik: rysunek, malarstwo lub kolaż i przesłane do 10 listopada 2014 r. na adres: Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa.

Komisja konkursowa wyłoni spośród uczestników konkursu 12 laureatów, po 4 w każdej z grup wiekowych.

Prawa dziecka zostały zapisane w Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1989 r. Podpisały ją wszystkie państwa na świecie, a prawie wszystkie ratyfikowały. Konwencja składa się z preambuły i 54 artykułów, które sformułowano kierując się następującymi zasadami: dobro dziecka, równość, poszanowanie praw i odpowiedzialność obojga rodziców oraz pomoc państwa.

Jak przypomina Rzecznik Praw Dziecka, ratyfikując konwencję państwo i dorośli zobowiązali się do uznania dobra dziecka za najwyższy cel w traktowaniu człowieka - dziecka. Zobowiązali się również do przygotowania dziecka do dorosłego życia i ochrony go przed przemocą. (PAP)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy