20.04.2024

Samoregulacja i jakość w zawodach prawniczych - Lizbona 2019

opublikowano: 2019-12-04 przez: Więckowska Milena

25 października br. w stolicy Portugalii odbyła się kolejna konferencja organizowana przez Federację Adwokatur Europejskich (FBE) oraz Radę Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE). W trakcie spotkania prawnicy z całej Europy dyskutowali m.in. o samoregulacji samorządów prawniczych oraz o jakości usług prawnych. Wśród uczestników nie zabrakło przedstawicielki stołecznych radców prawnych, Wicedziekan Rady OIRP w Warszawie, Moniki Całkiewicz.

Uczestnicy październikowego szczytu w Lizbonie zebrali się, by rozmawiać o jakości w zawodach prawniczych oraz o dyrektywie w sprawie analizy proporcjonalności przed przyjęciem nowych regulacji dotyczących wykonywania zawodów (dyrektywa 2018/958).

Jednym z najistotniejszych zagadnień, o którym rozmawiali przedstawiciele europejskich stowarzyszeń i samorządów prawniczych, była jakość usług prawnych.

Nie jest łatwo stwierdzić, wedle jakich kryteriów należy oceniać jakość usług prawnych. Z pewnością niewystarczającym kryterium jest sama satysfakcja klienta, bowiem nierzadko zależy mu na wygraniu procesu za wszelką cenę. Tymczasem radca prawny czy adwokat powinien w swojej pracy kierować się dobrem klienta, ale też działać z poszanowaniem prawa i zasad etyki zawodowej, a to oznacza, że nie może podjąć takich działań, które są co prawda zgodne z oczekiwaniem i interesem reprezentowanej strony, ale jednocześnie nielegalne lub nieetyczne – tłumaczy Monika Całkiewicz – To właśnie przestrzeganie zasad etycznych jest jednym z podstawowych wyznaczników jakości wykonywania zawodu. – dodaje.

***

Europejska Federacja Adwokatur / Fédération des Barreauxd’Europe (FBE) została założona w Barcelonie 23 maja 1992 roku jako następca Konferencji Adwokatur Europejskich. Siedziba główna mieści się w Strasburgu. Członkostwo w FBE jest otwarte dla wszystkich Izb krajowych i lokalnych oraz dla stowarzyszeń prawniczych w ramach Rady Europy. Obecnie FBE liczy 250 członków, reprezentujących ponad 1 000 000 prawników.

***

Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE), założona w 1960 r. Reprezentuje europejskie adwokatury i stowarzyszenia prawnicze we wspólnych interesach przed instytucjami europejskimi i innymi instytucjami międzynarodowymi. CCBE regularnie pełni rolę łącznika pomiędzy swoimi członkami a instytucjami europejskimi, organizacjami międzynarodowymi i innymi organizacjami prawnymi na całym świecie. 

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy