21.03.2023

Sądzić się można nie tylko na sali. Więcej spraw rozstrzyganych przez internet w sądach polubownych

opublikowano: 2020-06-24 przez: Więckowska Milena

Czas pandemii sprawił, że przedsiębiorcy chętniej godzą się na rozstrzyganie sporów przez internet. Jeden z sądów polubownych odnotował 10-krotnie większe zainteresowanie.

Czytaj więcej

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy