08.05.2021

SA: Strona może „rozdrabniać” swoje roszczenia

opublikowano: 2018-07-26 przez: Leśniak Grażyna

Powód wytoczył proces o ochronę dóbr osobistych. Później wystąpił z kolejnym pozwem przeciwko tym samym podmiotom, powołując się na okoliczności opisane w pierwszej ze spraw. Nie było jednak podstaw do odrzucenia późniejszego pozwu. Można dochodzić różnych roszczeń w oddzielnych postępowaniach- orzekł Sąd Apelacyjny w Katowicach.

Czytaj więcej.

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy