26.09.2021

Rządowe Centrum Legislacji obchodzi 15 lat

opublikowano: 2015-02-27 przez:

Rządowe Centrum Legislacji obchodzi 15. rocznicę powstania. Podczas konferencji zorganizowanej z tej okazji wręczono Odznaki Honorowe za Zasługi dla Legislacji, które premier Ewa Kopacz przyznała 17 wybitnym legislatorom, naukowcom, urzędnikom i sędziom.

Rządowe Centrum Legislacji (RCL) utworzono 1 stycznia 2000 r. w ramach szeroko zakrojonych zmian w strukturach administracji rządowej. Do głównych zadań RCL należy koordynowanie działalności legislacyjnej Rady Ministrów, premiera i podległych mu organów administracji rządowej, opracowywanie pod względem legislacyjnym rządowych projektów aktów prawnych i innych dokumentów rządowych, analizowanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego oraz redagowanie Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego.

"Praca Rządowego Centrum Legislacji nie jest wyłącznie pracą związaną ze stanowieniem prawa. (...) Pochyliliśmy się nad tym, aby legislatorom w różnych warstwach naszej pracy legislacyjnej zaoferować dostęp do wymiany doświadczeń, pozyskiwania wiedzy. Szukaliśmy rozwiązań, w których możemy się wymieniać doświadczeniami nie tylko w obrębie legislatorów pracujących w strukturze legislacji rządowej, ale także z legislatorami ze struktury parlamentarnej" - mówił prezes RCL Maciej Berek podczas piątkowej konferencji pt. "15 lat funkcjonowania modelu rządowego procesu legislacyjnego - perspektywa porównawcza" w KPRM. W jego ocenie, to właśnie element wymiany doświadczeń i dyskusji jest jednym z większych wspólnych osiągnięć.

Berek mówił także o roli RCL w zmienianiu sposobu udostępniania aktów prawnych. "Elektroniczne Dzienniki Urzędowe nie są same w sobie celem, są narzędziem, poprzez które chcemy budować, i zaczęliśmy budować - system informowania o prawie. System, który państwo jest winne swoim obywatelom, dlatego, że dziś dostęp do prawa opublikowanego nikogo nie zadowala. Nikogo nie interesują kolejne akty prawne, które zmieniają akty ustanowione wcześniej. Wszystkich nas interesuje treść prawa obowiązującego na dziś" - stwierdził.

Także szefowa Kancelarii Senatu RP i prezes Polskiego Towarzystwa Legislacji Ewa Polkowska wskazywała na nowe wyzwania stojące przed legislatorami. "Dziś legislator to nie tylko specjalista ograniczający się do redagowania przepisów. Dzisiaj chcemy więcej. Chcemy być strażnikiem logiki systemu prawa. Ogromnym dla nas, jako legislatorów, wyzwaniem jest (...) badanie funkcjonowanie prawa ex post. Te instrumenty nie będą dobrze wykorzystywane bez dużego udziału legislatorów" - podkreśliła. (PAP)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy