28.02.2021

Rząd wydał rozporządzenie ws. komisji, która opracuje ordynację podatkową

opublikowano: 2014-10-21 przez: Mika Ewelina

Rada Ministrów wydała we wtorek rozporządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego, która ma opracować nową ordynację podatkową - poinformowało CIR. Komisja ma 4 miesiące na opracowanie założeń projektu.

"Celem nowych regulacji podatkowych ma być przede wszystkim zagwarantowanie odpowiednich praw podatnikom i zwiększenie ich poczucia bezpieczeństwa. Przepisy podatkowe mają być jasne, precyzyjne i przyjazne uczciwym podatnikom, a jednocześnie powinny zapewniać efektywny pobór należnych podatków" - wskazano w komunikacie.

Premier Ewa Kopacz w swoim expose zobowiązała ministra finansów do przedstawienia na początku 2015 r. założeń do projektu nowej ordynacji podatkowej. Jak czytany w komunikacie, zadaniem Komisji będzie opracowanie nie później niż w ciągu 4 miesięcy kierunkowych założeń kompleksowej regulacji ustawowej dotyczącej ogólnego prawa podatkowego. A następnie opracowanie projektu ustawy oraz projektów podstawowych aktów wykonawczych. Komisja zakończy pracę w dniu ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw.

Nowa regulacja ma zastąpić obecną ustawę Ordynacja podatkowa. Zgodnie z komunikatem jej przygotowanie umożliwi przebudowę i uproszczenie prawa podatkowego. Akt prawny, który będzie fundamentem dla całego systemu podatkowego, powinien powstać w wyniku współpracy oraz uzgodnienia stanowisk zainteresowanych środowisk, a przede wszystkim reprezentantów świata nauki, sądownictwa, przedsiębiorców i resortu finansów.

Według komunikatu Komisja powstanie przy ministrze finansów i będzie się składać z 16 osób.

W Komisji mają zasiadać wybitni przedstawiciele nauki oraz osoby wyróżniające się wiedzą praktyczną z zakresu ogólnego prawa podatkowego i procedur podatkowych – powołani przez premier.

Jak dowiedziała się PAP ze źródeł zbliżonych do MF, premier Ewa Kopacz ma do końca tego tygodnia otrzymać propozycje dotyczące kandydatów. "Prawdopodobnie przewodniczącym Komisji zostanie prof. Leonard Etel" - powiedziało PAP źródło w MF. Prof. Etel jest specjalistą w zakresie prawa podatkowego i finansowego. W 2012 r. został wybrany na rektora Uniwersytetu w Białymstoku. Ma na swoim koncie ok. 300 publikacji.

Jak poinformował CIR, przewodniczący Komisji będzie mógł powoływać spośród jej członków zespoły problemowe do wykonania określonego zadania, a także zapraszać do udziału w posiedzeniach ekspertów spoza Komisji oraz organizować wysłuchania publiczne przedstawicieli środowisk związanych ze stosowaniem ogólnego prawa podatkowego.

Rozporządzenie ma wejść w życie w dzień po ogłoszeniu go w Dzienniku Ustaw. (PAP)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy