22.03.2023

Rząd wydał rozporządzenie ws. komisji, która opracuje ordynację podatkową

opublikowano: 2014-10-21 przez: Mika Ewelina

Rada Ministrów wydała we wtorek rozporządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego, która ma opracować nową ordynację podatkową - poinformowało CIR. Komisja ma 4 miesiące na opracowanie założeń projektu.

"Celem nowych regulacji podatkowych ma być przede wszystkim zagwarantowanie odpowiednich praw podatnikom i zwiększenie ich poczucia bezpieczeństwa. Przepisy podatkowe mają być jasne, precyzyjne i przyjazne uczciwym podatnikom, a jednocześnie powinny zapewniać efektywny pobór należnych podatków" - wskazano w komunikacie.

Premier Ewa Kopacz w swoim expose zobowiązała ministra finansów do przedstawienia na początku 2015 r. założeń do projektu nowej ordynacji podatkowej. Jak czytany w komunikacie, zadaniem Komisji będzie opracowanie nie później niż w ciągu 4 miesięcy kierunkowych założeń kompleksowej regulacji ustawowej dotyczącej ogólnego prawa podatkowego. A następnie opracowanie projektu ustawy oraz projektów podstawowych aktów wykonawczych. Komisja zakończy pracę w dniu ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw.

Nowa regulacja ma zastąpić obecną ustawę Ordynacja podatkowa. Zgodnie z komunikatem jej przygotowanie umożliwi przebudowę i uproszczenie prawa podatkowego. Akt prawny, który będzie fundamentem dla całego systemu podatkowego, powinien powstać w wyniku współpracy oraz uzgodnienia stanowisk zainteresowanych środowisk, a przede wszystkim reprezentantów świata nauki, sądownictwa, przedsiębiorców i resortu finansów.

Według komunikatu Komisja powstanie przy ministrze finansów i będzie się składać z 16 osób.

W Komisji mają zasiadać wybitni przedstawiciele nauki oraz osoby wyróżniające się wiedzą praktyczną z zakresu ogólnego prawa podatkowego i procedur podatkowych – powołani przez premier.

Przewodniczący Komisji będzie mógł powoływać spośród jej członków zespoły problemowe do wykonania określonego zadania, a także zapraszać do udziału w posiedzeniach ekspertów spoza Komisji oraz organizować wysłuchania publiczne przedstawicieli środowisk związanych ze stosowaniem ogólnego prawa podatkowego.

Rozporządzenie ma wejść w życie w dzień po ogłoszeniu go w Dzienniku Ustaw. (PAP)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy