18.05.2022

Rewolucyjna zmiana w przetargach - kary umowne będą ograniczone

opublikowano: 2020-07-30 przez: Więckowska Milena

Łączna maksymalna wysokość kar umownych, które może dochodzić nie tylko zamawiający, ale i wykonawca nie może przekroczyć 20 proc. wartości netto umowy. Taką zmianę przewiduje nowelizacja nie obowiązującego jeszcze nowego prawa zamówień publicznych. Prawnicy i wykonawcy cieszą się z niej i liczą, że nie zniknie z projektu w trakcie prac legislacyjnych.

Czytaj więcej

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy