17.08.2022

Rewolucja w nadawaniu biegu apelacjom - więcej zadań dla sądów odwoławczych

opublikowano: 2019-12-09 przez: Więckowska Milena

Od 7 listopada 2019 r. znacząco zmienił się model postępowania międzyinstancyjnego w sprawach cywilnych. To etap po wydaniu przez sąd pierwszej instancji wyroku. Dotychczas znaczną część czynności podejmowano w sądzie, który wydał zaskarżony wyrok. Teraz znakomita większość tych czynności podejmowana jest w sądzie odwoławczym.

Czytaj więcej

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy