17.09.2021

WSA: Rektor ma ujawnić umowy o pracę zawarte z radcami prawnymi

opublikowano: 2020-07-08 przez: Więckowska Milena

Ze względu na zakres uprawnień przysługujących radcom prawnym zatrudnionym do obsługi prawnej w państwowej szkole wyższej, dane dotyczące umów zawartych z nimi są informacją publiczną. Rektor nie może powoływać się na prawo do prywatności – stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.

Czytaj więcej

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy