22.10.2021

Radcowie występują do Senatu z poprawką dotyczącą e-doręczeń

opublikowano: 2020-05-04 przez: Więckowska Milena

Propozycja Ośrodku Badań, Studiów i Legislacji KRRP zakłada wprowadzenie możliwości fakultatywnej komunikacji stron i pełnomocników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej z sądami. Co istotne, sąd mógłby z tego zrezygnować, gdy problemy techniczne lub organizacyjne uniemożliwiają takie rozwiązanie.

Czytaj więcej

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy