20.04.2024

Radcowie prawni i adwokaci wspólnie w obronie tajemnicy zawodowej

opublikowano: 2015-12-09 przez:

We wtorek, 8 grudnia br., odbyła się konferencja pt. „Tajemnica adwokacka i radcowska – gwarancja praworządności państwa – rozwiązania de lege lata i postulaty de lege ferenda” organizowana przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie i Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie.

Podczas konferencji omawiano m.in. zagadnienia dotyczące tego czy tajemnica radcowska i adwokacka są należycie chronione i czy powinno się zmienić prawo tak, by niemożliwe było zwolnienie z tajemnicy zawodowej pełnomocnika. Tematy, o których dyskutowano dotyczyły głównie stosowania art. 180 par. 2 kodeksu postępowania karnego.
Włodzimierz Chróścik, Dziekan Rady OIRP w Warszawie, który był uczestnikiem pierwszego z dwóch paneli, wskazał, że niepokojące jest, gdy sądy rejonowe zwalniają radców prawnych i adwokatów z tajemnicy zawodowej, niekiedy także w błahych sprawach. Na szczęście tego typu orzeczenia są potem weryfikowane przez sądy okręgowe, które stają jednak – na co wskazuje praktyka – po stronie pełnomocników. Dodał, że w ostatnim czasie zanotowano cztery próby zwolnienia przez sąd warszawskich radców prawnych z tajemnicy.
Wszyscy zgromadzeni na konferencji zgodnie uznali, że kwestia tajemnicy zawodowej powinna być nienaruszalna.
IMG_4823 IMG_4902 IMG_4920 IMG_4967 IMG_4998 

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy