30.05.2020

Jakie są przesłanki do stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

opublikowano: 2020-01-14 przez: Więckowska Milena

Decyzja jest wydana bez podstawy prawnej w sytuacji, gdy brak jest podstawy do rozstrzygnięcia sprawy w drodze decyzji. Do stwierdzenia nieważności decyzji nie wystarcza powołanie się przez organ na niewłaściwe przepisy.

Czytaj więcej

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy