08.05.2021

Przed 11 listopada żołnierze ŻW z uprawnieniami policyjnymi

opublikowano: 2014-11-05 przez: Mika Ewelina

Od 10 do 12 listopada żołnierze Żandarmerii Wojskowej - na mocy zarządzenia - będą mieli takie same uprawnienia jak policjanci. Będą mogli np. wylegitymować lub zatrzymać każdą osobę. Uprawnienia takie przyznano im ze względu na obchodzone 11 listopada Święto Niepodległości.

"Biorąc pod uwagę doświadczenia policji z lat ubiegłych w zakresie zabezpieczenia obchodów należy zakładać, że występuje wysokie prawdopodobieństwo konfrontacyjnych zachowań skonfliktowanych środowisk oraz dążenie do wywoływania bójek i awantur przez grupy chuliganów dołączających do uczestników niektórych zgromadzeń. W latach ubiegłych w trakcie uroczystości odnotowano liczne incydenty o charakterze zbiorowego zakłócenia porządku publicznego" - podkreślono w dokumencie, do którego dotarła PAP.

Czasowe rozszerzenie uprawnień blisko 3 tysięcy żandarmów przewiduje projekt zarządzenia prezesa Rady Ministrówemiera ws. użycia żołnierzy ŻW do udzielania pomocy policji (w której służy prawie 100 funkcjonariuszy-PAP). Podobne decyzje były podejmowane w ubiegłych latach.

Jak podkreślono w projekcie zarządzenia, "właściwe zabezpieczenie planowanych zgromadzeń wymaga zaangażowania zwiększonego potencjału sił i środków policyjnych na terenie całego kraju".

"Celem maksymalizacji sił i środków niezbędnych do właściwego utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscach planowanych zgromadzeń, na trasach przemarszu, a także dojścia i rozchodzenia się ich uczestników niezbędne jest zapewnienia wsparcia policji przez siły i środki Żandarmerii Wojskowej" - wskazano.

Przez trzy doby żołnierze żandarmerii w stosunku do cywilów będą mieli takie same uprawnienia jak policjanci. Będą mogli np. wylegitymować każdą osobę, zatrzymać ją, a w razie uzasadnionego podejrzenia, że popełniła przestępstwo, dokonać kontroli osobistej, a gdy ktoś nie podporządkuje się ich poleceniom, zastosować środki przymusu bezpośredniego, a nawet - w określonych ustawą przypadkach - użyć broni palnej.

Na co dzień uprawnienia ŻW są węższe. Żandarmeria ma prawo kontrolować żołnierzy w służbie czynnej, pracowników wojska (ale w ściśle określonych przypadkach), a także ososby przebywające na terenie należącym do armii.

Projekt zarządzenia precyzuje, że wsparcie zostanie zapewnione w dniach 10-12 listopada. 11 listopada Żandarmeria Wojskowa ma przede wszystkim uczestniczyć w zabezpieczeniu centralnych obchodów Święta Niepodległości. Dodatkowo w dniach 10 i 12 listopada siły ŻW na terenie kraju oraz w Warszawie będą wspierały pozostałe siły policyjne. (PAP)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy