18.06.2024

Prawnicy z Barcelony szkolili się w Warszawie

opublikowano: 2018-09-25 przez: Mika Ewelina

W dniach 20–21 września br. grupa adwokatów z Barcelony przybyła do Warszawy na zaproszenie Komisji Zagranicznej Rady OIRP w Warszawie. Delegacji przewodniczyła Maria Eugènia Gay, Dziekan Izby adwokackiej z Barcelony (Colegio de la Abogacía de Barcelona ICAB). Organizatorami wizyty hiszpańskiej delegacji w Warszawie byli r.pr. Paulina Kolowca oraz r.pr. Radosław Radosławski, członkowie Komisji Zagranicznej naszej Izby.

Gości powitała prof. Monika Całkiewicz, Wicedziekan Rady OIRP w Warszawie oraz Przewodniczący Komisji Zagranicznej r.pr. Piotr Wieczorkiewicz. Podczas pierwszego dnia pobytu, hiszpańscy adwokaci zwiedzili Sejm RP, mieli możliwość odwiedzenia m.in. Sali Posiedzeń Sejmu, hallu głównego, Sali Kolumnowej oraz Korytarza Marszałkowskiego.

Następnego dnia uczestniczyli w spotkaniu z Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie, sSO Joanną Bitner. W ocenie uczestników wizyty istnieje wiele podobieństw pomiędzy procedurą cywilną naszych krajów. Nasi goście podczas spotkania dowiedzieli się m.in. o strukturze funkcjonowania sądu, ilości spraw, wydziałów oraz pracowników, a także wysłuchali historii początków powstania reprezentacyjnego gmachu Sądu.

Hiszpańscy prawnicy odwiedzili również cztery warszawskie kancelarie, znajdujące się w czołówce kancelarii na rynku usług prawnych w Polsce. Spotkania networkingowe odbyły się w Kancelariach: Wardyński i Wspólnicy, Domański Zakrzewski Palinka, w PwC oraz Woźniak Legal. Podczas wspólnych spotkań, uczestnicy mieli możliwość zaprezentowania się zarówno od strony zawodowej, jak i prywatnej, a także wymienić się spostrzeżeniami dotyczącymi pracy profesjonalnego pełnomocnika w Polsce i Hiszpanii.

Delegacja hiszpańskich adwokatów aktywnie uczestniczyła w wykładach dotyczących elementów prawa polskiego, które odbyły się w siedzibie Izby warszawskiej. Nie zabrakło również kolacji integracyjnej, w której uczestniczyli nasi hiszpańscy goście oraz radcowie prawni z Izby warszawskiej.

Wizyta prawników z Barcelony stała się okazją do inspirującej wymiany doświadczeń i wzajemnego poznania się. Możliwość spędzenia wspólnego czasu z prawnikami hiszpańskimi jest kolejną okazją do podtrzymania dotychczasowych kontaktów, a także do nawiązania nowych owocnych relacji biznesowych, promocji Warszawy oraz samego zawodu radcy prawnego.

Było to kolejne w tym roku zorganizowane przez Komisję Zagraniczną szkolenie dla delegacji prawników z zaprzyjaźnionej izby zagranicznej. Celem działalności Komisji Zagranicznej Rady OIRP w Warszawie jest przede wszystkim zacieśnianie relacji z Izbami zagranicznymi na zasadach wzajemności, organizowanie szkoleń umożliwiających dostęp do informacji o innych systemach prawnych, organizacja wyjazdów szkoleniowych radców prawych, staży zagranicznych, a także nawiązywanie znajomości, relacji zawodowych i towarzyskich z zagranicznymi prawnikami.

Uprzejmie dziękujemy przedstawicielom kancelarii prawnych, którzy zgodzili się wziąć udział w projekcie i podzielili się swoimi doświadczeniami oraz wiedzą z zagranicznymi gośćmi, a także dla Pani Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie za zaproszenie oraz poświęcenie swojego czasu.

               

Powitanie hiszpańskiej delegacji wraz z Dziekan Izby adwokackiej z Barcelony Maria Eug?nia Gay przez prof. Monikę Całkiewicz, Wicedziekan Rady OIRP w Warszawie
 

Powitanie hiszpańskiej delegacji wraz z Dziekan Izby adwokackiej z Barcelony Maria Eug?nia Gay przez prof. Monikę Całkiewicz, Wicedziekan Rady OIRP w Warszawie

Spotkanie z Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie SSO Joanną Bitner
 

Spotkanie z Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie SSO Joanną Bitner

Sala rozpraw w SO w Warszawie

Spotkanie networkingowe w PwC na zaproszenie mec. Małgorzaty Mroczkowskiej - Horne
 

Spotkanie networkingowe w PwC na zaproszenie mec. Małgorzaty Mroczkowskiej - Horne

Pamiątkowe zdjęcie na tarasie PwC na tle panoramy Warszawy

Wizyta w Sejmie RP

Zwiedzanie Sejmu RP wraz z przewodnikiem

Wymiana doświadczeń w trakcie śniadanie na tarasie Kancelarii Wardyński i Wspólnicy

Pamiątkowe zdjęcie ze spotkania, które odbyło się na zaproszenie mec. Tomasza Wardyńskiego, mec. Michała Wons oraz mec. Barbary Majewskiej

Spotkanie w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka na zaproszenie mec. Katarzyny Kuźma oraz mec. José Luis Villacampa Varea

Pamiątkowe zdjęcie na 21 piętrze w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

Wizyta w Kancelarii Woźniak Legal na zaproszenie mec. Grzegorza Woźniak

Pamiątkowe zdjęcie z Kancelarii Woźniak Legal

Kolacja integracyjna z radcami prawnymi z Izby warszawskiej
 

 

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy