24.04.2024

Pomóż nam szkolić najlepszych – zostań naszym wykładowcą!

opublikowano: 2020-05-07 przez: Więckowska Milena

OIRP w Warszawie nawiąże współpracę w zakresie prowadzenia szkoleń on-line dla radców prawnych w ramach doskonalenia zawodowego oraz zajęć na aplikacji radcowskiej. Kandydaci muszą posiadać uprawnienia radcy prawnego, sędziego, prokuratora, notariusza lub inne specjalistyczne kwalifikacje, a także wyróżniać się odpowiednim doświadczeniem zawodowym i dydaktycznym.

 1. Zasady doskonalenia zawodowego radców prawnych określa uchwała Nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku (tekst jednolity w pliku poniżej). Szkolenia dla radców prawnych organizowane są w formie wykładów stacjonarnych, on-line, e-learningowych oraz warsztatów.
   
 2. Zasady odbywania aplikacji radcowskiej określa Regulamin odbywania aplikacji radcowskiej, stanowiący załącznik do uchwały nr 90/VII/2009 KRRP z dnia 17 października 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej (tekst jednolity w pliku poniżej). Zajęcia szkoleniowe organizowane się w formie wykładów lub ćwiczeń, zgodnie z programem aplikacji stanowiącym załącznik do ww. Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej. Zajęcia szkoleniowe, w wymiarze przewidzianym Programem aplikacji, odbywają się w okresie od stycznia do grudnia każdego roku. Wykładowcy mogą również prowadzić dodatkowe zajęcia dla aplikantów, których zasadność realizacji, zakres, wymiar i formę określa Rada OIRP.

Nawiązanie współpracy następuje w zależności od bieżących potrzeb OIRP w zakresie poszczególnych dziedzin prawa. W chwili obecnej w szczególności poszukujemy osób doświadczonych w prowadzeniu szkoleń on-line.

Decyzja o nawiązaniu współpracy z wybranym kandydatem podejmowana jest z uwzględnieniem następujących kryteriów:

 1. posiadanie uprawnień zawodowych – radca prawny, sędzia, prokurator, notariusz, lub innych specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie będącej przedmiotem wykładów szkoleniowych,
 2. wykształcenie w dziedzinie będącej przedmiotem wykładów szkoleniowych (kursy i szkolenia, studia podyplomowe itp.),
 3. doświadczenie zawodowe w dziedzinie będącej przedmiotem wykładów szkoleniowych,
 4. umiejętności i doświadczenie dydaktyczne,
 5. osiągnięcia zawodowe w dziedzinie będącej przedmiotem szkoleń,
 6. dorobek naukowy, a w szczególności stopień albo tytuł naukowy,
 7. dobre kompetencje IT (w związku z rozwojem szkoleń on-line),
 8. otwartość na rozwój własnych kompetencji,
 9. otwartość na nowoczesne metody prowadzenia szkoleń.


Osoby zainteresowane mogą zgłaszać swoje kandydatury na adres: nabor@oirpwarszawa.pl
 

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. CV uwzględniające informacje wskazane powyżej,
 2. wskazanie zajęć szkoleniowych jakie może prowadzić wykładowca,
 3. zgodę na przetwarzanie przez OIRP w Warszawie danych osobowych dla potrzeb naboru wykładowców.
   

Przed przesłaniem dokumentów prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną poniżej.

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy