20.04.2024

Pomoc pro bono – bez prawniczych gett

opublikowano: 2015-01-15 przez: Mika Ewelina

(…) należy tego typu działania oprzeć na prawnikach wykonujących jeden z prawniczych zawodów zaufania publicznego. Stanowi to dobrą gwarancję odrzucenia schematycznego i pozbawionego wyczucia myślenia o sprawach naprawdę ważnych. Inne postępowanie oznaczałoby prawną dyskryminację milionów Polaków, i to ze względu na ich sytuację materialną. Nie wolno nam dopuścić do tworzenia prawniczych gett – to mój apel do wszystkich, którzy będą w przyszłości dyskutowali nad tym problemem – pisze w najnowszym felietonie w Rzeczy o Prawie, dodatku do Rzeczpospolitej, Dziekan Rady OIRP w Warszawie Włodzimierz Chróścik.

Czytaj więcej

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy