25.04.2024

Orzeczenie z dnia 28 stycznia 2016 r. Sygn. akt: D 70/2015

opublikowano: 2016-09-05 przez:

Orzeczenie z dnia 28 stycznia 2016 r. Sygn. akt: D 70/2015
Orzeczenie prawomocne

Przewodniczący: radca prawny Igor Bąkowski
Członkowie: radca prawny Jacek Wiśniewski
radca prawny Robert Karpiński
Protokolant: Anna Gabrysiak
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. po rozpoznaniu na rozprawie [...] r. w W. sprawy przeciwko radcy prawnemu G., [...], obwinionej o:
zamieszczenie na stronie internetowej www. [...]/[...]/[...] publikacji będących przedmiotem praw autorskich przysługujących skarżącemu W. S.A.: bez zgody skarżącego tj. publikacji KC. Kodeks cywilny. Komentarz Tom [...] [...] [...] w dniu [...] roku oraz w publikacji [...] w sprawach cywilnych, [...] [...] w dniu [...] roku,
tj. o czyn z art. 6 ust. 1 i 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały Nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 r. w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 507);
 
orzeka:
  1. Uznaje radcę prawnego G., [...], winną zarzucanego wnioskiem o ukaranie czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 6 ust. 1 i 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 1 ustawy o radcach prawnych wymierza karę upomnienia; 
  2. Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych zasądza od obwinionego radcy prawnego G., [...], na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. tytułem zwrotu kosztów postępowania dyscyplinarnego kwotę [...] zł ([...] złotych).
(AG)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy