25.04.2024

Orzeczenie z dnia 24 lutego 2020 r. Sygn. akt: D 164/19

opublikowano: 2021-02-08 przez: Więckowska Milena

Orzeczenie z dnia 24 lutego 2020 r. Sygn. akt: D 164/19
Orzeczenie jest prawomocne
 
PRZEWODNICZĄCY:     r. pr. Gerard Dźwigała
CZŁONKOWIE:           r. pr. Agnieszka Świstak
r. pr. Andrzej Szmigiel
PROTOKOLANT:         Wioletta Kopka
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu […] r. w W. sprawy przeciwko radcy prawnemu W., […], obwinionej o to, że:
1) w dniu […] r. w S. skierowała do K. pismo, w którym wniosła o wpłacenie przez niego kwoty […] zł na jej rachunek bankowy, w tym kwoty […] zł tytułem zastępstwa procesowego w postępowaniu egzekucyjnym (sygn. akt […]) i kwoty […] zł tytułem zastępstwa procesowego w postępowaniu upominawczym toczącym się przed Sądem Rejonowym w G. […] Wydział Cywilny (sygn. akt […] – w sytuacji braku między W. a K. stosunku prawnego, z którego wynikałby obowiązek zapłaty przez K. wynagrodzenia lub kosztów zastępstwa procesowego na rzecz W.,
tj. popełniła czyn z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 6, art. 8 i art. 36 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego;
2) w dniu […] r. w S. wystawiła dla Przedsiębiorstwa Handlowego „C.” […] spółka jawna fakturę VAT nr […] na kwotę […] zł. tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu egzekucyjnym (sygn. akt […]) w sprawie przeciwko G. – w sytuacji braku między W. a ww. spółką stosunku prawnego, z którego wynikałby obowiązek zapłaty przez ww. spółkę wynagrodzenia lub kosztów zastępstwa procesowego na rzecz W.,
tj. popełniła czyn z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 6, art. 8 i art. 36 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego;
3) w dniu […] r. w S. uzależniła wydanie Przedsiębiorstwa Handlowemu „C.” […] spółce jawnej oryginału tytułu wykonawczego od uprzedniego uregulowania należności wskazanej w fakturze VAT nr […], wystawionej w dniu […] r. przez W. dla Przedsiębiorstwa Handlowego ”C.” […] spółka jawna,
tj. popełniła czyn z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych w związku z art. 6, art. 8 i art. 46 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego;
4) w dniu […] r. w S. wystawiła dla M. fakturę VAT nr na kwotę […] zł. tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w sprawie przeciwko M. – w sytuacji braku między W., a M. stosunku prawnego, z którego wynikałby obowiązek zapłaty przez M. wynagrodzenia lub kosztów zastępstwa procesowego na rzecz W.,
tj. popełniła czyn z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 6, art. 8 i art. 36 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego;
5) w dniu […] r. w S. uzależniła wydanie M. oryginału tytułu wykonawczego od uprzedniego uregulowania należności wskazanej w fakturze VAT wystawionej w dniu […] r. przez W. dla M.,
tj. popełniła czyn z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych w związku z art. 6, art. 8 i art. 46 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego;
6) w dniu […] r. w S. wystawiła dla G.(1) fakturę VAT nr […] na kwotę […] zł. tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w sprawie przeciwko P. – w sytuacji braku między W., a G.(1) stosunku prawnego, z którego wynikałby obowiązek zapłaty przez G.(1) wynagrodzenia lub kosztów zastępstwa procesowego na rzecz W.,
tj. popełniła czyn z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 6, art. 8 i art. 36 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego;
7) w dniu […] r. w S. uzależniła wydanie G.(1) oryginału tytułu wykonawczego od uprzedniego uregulowania należności wskazanej w fakturze VAT nr […] wystawionej w dniu […] r. przez W. dla G.(1),
tj. popełniła czyn z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych w związku z art. 6, art. 8 i art. 46 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego;
8) w dniu […] r. w S. wystawiła dla S. fakturę VAT nr […] na kwotę […] zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego – w sytuacji braku między W. a S. stosunku prawnego, z którego wynikałby obowiązek zapłaty przez S. wynagrodzenia lub kosztów zastępstwa procesowego na rzecz W.,
tj. popełniła czyn z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 6, art. 8 i art. 36 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego;
9) w dniu […] r. w S. uzależniła wydanie S. oryginału tytułu wykonawczego od uprzedniego uregulowania należności wskazanej w fakturze VAT nr […] wystawionej w dniu […] r. przez W. dla S.,
tj. popełniła czyn z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych w związku z art. 6, art. 8 ust. 1 i art. 46 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego. 
 
orzeka:
 
 1. Uznaje radcę prawnego W., […], winną zarzucanego w pkt 1 wniosku o ukaranie czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych, art. 6, art. 8 art. 36 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za to na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy o radcach prawnych oraz na podstawie art. 335  § 1 Kodeksu postępowania karnego w związku z art. 74(1) pkt 1 ustawy o radcach prawnych wymierza karę nagany;
 2. Uznaje radcę prawnego W., […], winną zarzucanego w pkt 2 wniosku o ukaranie czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych, art. 6, art. 8 art. 36 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za to na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy o radcach prawnych oraz na podstawie art. 335  § 1 Kodeksu postępowania karnego w związku z art. 74(1) pkt 1 ustawy o radcach prawnych wymierza karę nagany;
 3. Uznaje radcę prawnego W., […], winną zarzucanego w pkt 3 wniosku o ukaranie czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych, art. 6, art., 8, art. 46 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za to na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 1 ustawy o radcach prawnych oraz na podstawie art. 335  § 1 Kodeksu postępowania karnego w związku z art. 74(1) pkt 1 ustawy o radcach prawnych wymierza karę upomnienia;
 4. Uznaje radcę prawnego W., […], winną zarzucanego w pkt 4 wniosku o ukaranie czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych, art. 6, art. 8, art. 36 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za to na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy o radcach prawnych oraz na podstawie art. 335  § 1 Kodeksu postępowania karnego w związku z art. 74(1) pkt 1 ustawy o radcach prawnych wymierza karę nagany;
 5. Uznaje radcę prawnego W., […], winną zarzucanego w pkt 5 wniosku o ukaranie czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych, art. 6, art. 8, art. 46 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za to na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 1 ustawy o radcach prawnych oraz na podstawie art. 335 § 1 Kodeksu postępowania karnego w związku z art. 74(1) pkt 1 ustawy o radcach prawnych wymierza karę upomnienia;
 6. Uznaje radcę prawnego W., […], winną zarzucanego w pkt 6 wniosku o ukaranie czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych, art. 6, art. 8, art. 36 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za to na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 1 ustawy o radcach prawnych oraz na podstawie art. 335  § 1 Kodeksu postępowania karnego w związku z art. 74(1) pkt 1 ustawy o radcach prawnych wymierza karę upomnienia;
 7. Uznaje radcę prawnego W., […], winną zarzucanego w pkt 7 wniosku o ukaranie czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych, art. 6, art. 8, art. 46 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za to na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy o radcach prawnych oraz na podstawie art. 335  § 1 Kodeksu postępowania karnego w związku z art. 74(1) pkt 1 ustawy o radcach prawnych wymierza karę nagany;
 8. Uznaje radcę prawnego W., […], winną zarzucanego w pkt 8 wniosku o ukaranie czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych, art. 6, art. 8, art. 36 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za to na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy o radcach prawnych oraz na podstawie art. 335  § 1 Kodeksu postępowania karnego w związku z art. 74(1) pkt 1 ustawy o radcach prawnych wymierza karę nagany;
 9. Uznaje radcę prawnego W., […], winną zarzucanego w pkt 9 wniosku o ukaranie czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych, art. 6, art. 8 i art. 46 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za to na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 1 ustawy o radcach prawnych oraz na podstawie art. 335 § 1 Kodeksu postępowania karnego w związku z art. 74(1) pkt 1 ustawy o radcach prawnych wymierza karę upomnienia;
 10. Na podstawie art. 651 ust. 1 ustawy o radcach prawnych kary orzeczone w pkt 1-9 łączy w ten sposób, że orzeka jako karę łączną karę nagany;
 11. Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych zasądza od obwinionej radcy prawnego W., […], na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. tytułem zwrotu kosztów postępowania dyscyplinarnego kwotę […] złotych.
 
Uzasadnienie
 
Wnioskiem z dn. […] r. Rzecznik Dyscyplinarny wniósł do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. o wydanie orzeczenia i orzeczenie uzgodnionej z r.pr. W. („Obwiniona”) kary dyscyplinarnej.
We wniosku wskazał, że Obwinionej zarzucono to, że:
 1. w dniu […] r. w S. skierowała do K. pismo, w którym wniosła o wpłacenie przez niego kwoty […] zł na jej rachunek bankowy, w tym kwoty […] zł tytułem zastępstwa procesowego w postępowaniu egzekucyjnym (sygn. akt […]) i kwoty […] zł tytułem zastępstwa procesowego w postępowaniu upominawczym toczącym się przed Sądem Rejonowym w G. […] Wydział Cywilny (sygn. akt […] – w sytuacji braku między W. a K. stosunku prawnego, z którego wynikałby obowiązek zapłaty przez K. wynagrodzenia lub kosztów zastępstwa procesowego na rzecz W., przy czym czyn ten zakwalifikowano jako przewinienie dyscyplinarne na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 6, art. 8 i art. 36 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego;
 2. w dniu […] r. w S. wystawiła dla Przedsiębiorstwa Handlowego „C.” […]  spółka jawna fakturę VAT nr […] na kwotę […] zł. tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu egzekucyjnym (sygn. akt […]) w sprawie przeciwko G. – w sytuacji braku między W. a ww. spółką stosunku prawnego, z którego wynikałby obowiązek zapłaty przez ww. spółkę wynagrodzenia lub kosztów zastępstwa procesowego na rzecz W., przy czym czyn ten zakwalifikowano jako przewinienie dyscyplinarne na podstawie z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 6, art. 8 i art. 36 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego;
 3. w dniu […] r. w S. uzależniła wydanie Przedsiębiorstwa Handlowemu „C.” […] spółce jawnej oryginału tytułu wykonawczego od uprzedniego uregulowania należności wskazanej w fakturze VAT nr […], wystawionej w dniu […] r. przez W. dla Przedsiębiorstwa Handlowego „C.” […] spółka jawna, przy czym czyn ten zakwalifikowano jako przewinienie dyscyplinarne na podstawie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych w związku art. 6, art. 8 i art. 46 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego;
 4. w dniu […] r. w S. wystawiła dla M. fakturę VAT nr na kwotę […] zł. tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w sprawie przeciwko M.(1) – w sytuacji braku między W., a M. stosunku prawnego, z którego wynikałby obowiązek zapłaty przez M. wynagrodzenia lub kosztów zastępstwa procesowego na rzecz W., przy czym czyn ten zakwalifikowano jako przewinienie dyscyplinarne na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 6, art. 8 i art. 36 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego;
 5. w dniu […] r. w S. uzależniła wydanie M. oryginału tytułu wykonawczego od uprzedniego uregulowania należności wskazanej w fakturze VAT wystawionej w dniu […] r. przez W. dla M., przy czym czyn ten zakwalifikowano jako przewinienie dyscyplinarne na podstawie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych w związku z art. 6, art. 8 i art. 46 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego;
 6. w dniu […] r. w S. wystawiła dla G.(1) fakturę VAT nr […] na kwotę […] zł. tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w sprawie przeciwko P. – w sytuacji braku między W., a G.(1) stosunku prawnego, z którego wynikałby obowiązek zapłaty przez G.(1) wynagrodzenia lub kosztów zastępstwa procesowego na rzecz W., przy czym czyn ten zakwalifikowano jako przewinienie dyscyplinarne na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 6, art. 8 i art. 36 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego;
 7. w dniu […] r. w S. uzależniła wydanie G.(1) oryginału tytułu wykonawczego od uprzedniego uregulowania należności wskazanej w fakturze VAT nr […] wystawionej w dniu […] r. przez W. dla G.(1), przy czym czyn ten zakwalifikowano jako przewinienie dyscyplinarne na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych w związku z art. 6, art. 8 i art. 46 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego;
 8. w dniu […] r. w S. wystawiła dla S. fakturę VAT nr […] na kwotę […] zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego – w sytuacji braku między W. a S. stosunku prawnego, z którego wynikałby obowiązek zapłaty przez S. wynagrodzenia lub kosztów zastępstwa procesowego na rzecz W., przy czym czyn ten zakwalifikowano jako przewinienie dyscyplinarne na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 6, art. 8 i art. 36 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego;
 9. w dniu […] r. w S. uzależniła wydanie S. oryginału tytułu wykonawczego od uprzedniego uregulowania należności wskazanej w fakturze VAT nr […] wystawionej w dniu […] r. przez W. dla S., przy czym czyn ten zakwalifikowano jako przewinienie dyscyplinarne na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych w związku z art. 6, art. 8 ust. 1 i art. 46 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego.
 
W podsumowaniu Rzecznik Dyscyplinarny wniósł o uznanie Obwinionej winną zarzucanych jej czynów i wymierzenie:
 1. za czyny z pkt 1, 2, 4, 7 oraz 8 kar nagany,
 2. za czyny z pkt 3, 5, 6 i 9 kar upomnienia,
 3. kary łącznej za wszystkie ww. czyny w postaci kary nagany.
 
Na rozprawie w dn. […] r. Obwiniona poparła wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego.
 
Obecny na rozprawie pełnomocnik pokrzywdzonego S. nie wyraził zgody na wymierzenie Obwinionej wnioskowanych kar upomnienia i nagany w trybie.
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny ustalił, co następuje:
 
Rozpoznając sprawę Sąd uznał, że spełnione są warunki prawne orzeczenia w trybie koncyliacyjnym z art. 335 § 1 stosowanego odpowiednio Kodeksu postępowania karnego.
 
Mianowicie Obwiniona przyznała się do wszystkich stawianych jej zarzutów uznała istnienie podstaw do odpowiedzialności dyscyplinarnej. W świetle zebranego materiału dowodowego, tzn. zgromadzonych dokumentów (kopii nie budzących wątpliwości odnośnie do zgodności z oryginałami) jej przyznanie się nie wzbudza wątpliwości i Sąd uznał, że Obwiniona popełniła zarzucane jej we wniosku czyny.
 
Mianowicie Sąd uznał, że popełnienie zarzucanych przewinień potwierdzają następujące dowody zgromadzone na kartach:
 1. […] dla czynu wskazanego w pkt 1 powyżej,
 2. […] – dla czynu wskazanego w pkt 2 powyżej,
 3. […] dla czynu wskazanego w pkt 3 powyżej,
 4. […] – dla czynu wskazanego w pkt 4 powyżej,
 5. […] – dla czynu wskazanego w pkt 5 powyżej,
 6. […] – dla czynu wskazanego w pkt 6 powyżej,
 7. […] – dla czynu wskazanego w pkt 7 powyżej,
 8. […] – dla czynu wskazanego w pkt 8 powyżej,
 9. […] – dla czynu wskazanego w pkt 9 powyżej,
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny zważył, co następuje.
 
Wystawienie faktury i oczekiwanie zapłaty za udzieloną pomoc prawną bez podstawy umownej stanowi postępowanie nierzetelne, a więc sprzeczne z art. 6 Kodeksu Etyki Radców Prawnych (dalej „KERP”) oraz bezpodstawne, zatem sprzeczne z art. 36 ust. 1 KERP. W sytuacji, w której pomoc była rzeczywiście świadczona w ramach stosunku prawnego pośredniego (za pośrednictwem firmy P.(1)) na rzecz danej osoby, oczekiwanie dodatkowego wynagrodzenia dla siebie było także postępowaniem nielojalnym wobec klienta, co stanowi naruszenie art. 8 KERP.
 
Natomiast uzależnianie wydania dokumentów należących do klienta od zapłaty honorarium, narusza wprost art. 46 KERP oraz jest sprzeczne z obowiązkiem postępowania rzetelnego, uczciwego i lojalnego wobec klienta, co stanowi naruszenie odpowiednio art. 6 i 8 KERP.
 
Obwiniona dopuściła się w sposób zawiniony naruszenia tych przepisów, a więc podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych.
 
Jednocześnie Sąd stosując art. 335 § 1 kpk uznał, że fakt przyznania się Obwinionej i gotowości przyjęcia na siebie odpowiedzialności oznacza, że Obwiniona ma krytyczny stosunek do własnego przeszłego nieprawidłowego postępowania, co oznacza, że cele postępowania zostaną osiągnięte przez ustalenie odpowiedzialności i wymierzenie jej kar dyscyplinarnych o umiarkowanej surowości - odpowiednio upomnienia i nagany oraz kary łącznej nagany.
 
Sąd uwzględniając w tym zakresie wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego miał na uwadze nie tylko obecną postawę Obwinionej lecz także względnie niską szkodliwość czynów polegających na domaganiu się nienależnego wynagrodzenia, wyrażającą się relatywnie niewielkimi kwotami żądanymi od pokrzywdzonych. Sąd wziął także pod uwagę, że ostatecznie Obwiniona odstąpiła od swojego zamiaru oraz zwróciła posiadane dokumenty klientów, bez rzeczywistej szkody dla ich interesów. Szkoda ma więc jedynie wymiar niematerialny i polega aktualnie na obniżonym zaufaniu do radców prawnych.
 
W tych warunkach, mając też na uwadze wiek Obwinionej w czasie popełniania deliktów i jej stosunkowo małe doświadczenie zawodowe, Sąd uznał, że poprzestanie na karach upomnienia i nagany będzie adekwatną reakcją na stwierdzone przewinienia i w przyszłości Obwiniona będzie rygorystycznie przestrzegała zasad dotyczących rozliczeń z klientami, w tym dotyczącymi ich dokumentacji.
 
O karze łącznej Sąd orzekł na podstawie art. 65(1) ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy o radcach prawnych.
 
O kosztach postępowania Sąd orzekł na podstawie art. 70(6) ust. 1 i 2 mając na uwadze niewielki poziom skomplikowania sprawy i jej rozpoznawanie w trybie art. 335 § 1 Kpk.
 
(WK)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy