22.10.2021

SN: Wątpliwe odszkodowanie dla pracodawcy, który nakazał pracę po rozwiązaniu umowy

opublikowano: 2020-01-24 przez: Więckowska Milena

Pracownik nie musi wykonywać pracy dla firmy po wyczerpaniu terminu wypowiedzenia - orzekła Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego i uchyliła wyrok sądu II instancji. Teraz należy precyzyjnie określić, czy pracodawcy należy się odszkodowanie i czy istniał związek przyczynowy między powstałą szkodą a zaniechaniem pracownika.

Czytaj więcej

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy